You are here

Integrationsprisen

Præmiering af en særlig indsats, som har medvirket til at forbedre integrationen i Roskilde Kommune.

Mange mennesker i Roskilde Kommune yder en bemærkelsesværdig indsats for integrationen. Det gælder overfor de flygtninge, der er kommet hertil, og de familier, børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, som har fået fx lektiehjælp, støtte til jobsøgning eller hjælp til at forstå de særlige sociale koder, som danskere benytter.

Det store arbejde sker gennem frivillige foreninger, virksomheder, idrætsklubber og mange andre organisationer, som har valgt at prioritere tid og energi på integrationsarbejdet til glæde for den enkelte og for samfundet.

Roskildes Integrationsråd vil gerne påskønne denne indsats og har derfor indstiftet ”Roskildes Integrationspris”, der er på 10.000 kr. Prismodtageren skal have ydet en ekstraordinær eller nytænkende indsats, som har medvirket til at forbedre integrationen i Roskilde Kommune.

Prismodtageren skal have bidraget til realiseringen af kommunens vision for integrationsområdet:

  • at skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere uanset etnisk baggrund
  • at fremme samarbejdet mellem borgere, organisationer og andre aktører om integration som en helhedsorienteret indsats
  • at nydanske børn har samme muligheder for at få en god skolegang som etnisk danske børn, og at nydanske unge gennemfører en uddannelse på lige fod med danske unge
  • at nydanske borgere er selvforsørgende og har fodfæste på det danske arbejdsmarked
  • at fremme et mangfoldigt arbejdsmarked på offentlige og private arbejdspladser hvor Roskilde Kommune som arbejdsplads fremstår som rollemodel
  • at skabe større lighed i sundhed for borgere uanset etnisk baggrund
  • at opnå større deltagelse i foreningslivet for nydanske børn

Alle borgere i Roskilde Kommune kan indstille kandidat/er til Integrationsprisen.

For yderligere oplysninger om Integrationsprisen:
Necdet Oklu, formand for Roskildes Integrationsråd på 40 27 89 76, e-mail: oklunecdet@gmail.com eller Erik Lyby på 26 27 50 50, email: erik.lyby@jacaranda.dk.

Tidligere vindere:

2016: Hanne Moe, initiativtager til Roskilde Flygtningevenner, og den tidligere afghanske flygtning og nuværende volleyballtræner Seyed Hanif.

Integrationsprisen 2017

Der er deadline for at modtage indstillinger mandag den 28. august kl. 12. Indstillinger sendes til Khalil Ahmad på khalila@roskilde.dk  og indeholder:

  • Navn og email på indstilleren
  • Navn, telefon og email adresse på kandidaten, samt evt. organisation, firma eller lign.
  • Begrundelse for indstillingen: Hvordan har kandidaten ydet en ekstraordinær eller nytænkende indsats, som har medvirket til at forbedre integrationen i Roskilde Kommune?

Prisen uddeles lørdag den 16. september kl. 10-13 på Stændertorvet, hvor Integrationsrådet holder et stort arrangement med besøg af blandt andre Omar Mazuk og ikke mindst Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp.

Senest opdateret

11.08.2017