You are here

Jobcenter Roskilde

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Afdeling Job og Integration
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Telefontid: mandag-onsdag 8-15, torsdag 10-17, fredag 8-13.
Sikker post via Borger.dk: jobcenter@roskilde.dk (Kræver NemID)

Jobcenter Roskilde er din indgang til kommunen, hvis du er ledig, sygemeldt eller søger kontant- eller uddannelseshjælp.

Jobcenter og Ydelsescenter:

Åbningstid:
Mandag - onsdag kl. 8.00 - 15.00.
Torsdag kl. 10.00 - 17.00 (Sagsbehandlerne er til rådighed for møder frem til kl.18.00).
Fredag kl. 8.00 - 13.00.

Besøgsadresse: Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde
Her finder du Jobcenteret, Ydelsescenter, Job og Integration, Jobservice samt Sygedagpengeafsnittet.

Postadresse: Roskilde Kommune, Jobcenter Roskilde, Postboks 100, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde, afsnit, medarbejder.

Jobcentret indeholder følgende afsnit:

Jobcentret er en del af direktørområdet Social, Job og Sundhed
Direktør: Christian Harsløf
Jobcenterchef: Peter Sidelmann

Jobcentrets opgave:
Jobcenter Roskilde skal sikre, at borgere, der midlertidigt er ledige eller syge, hurtigt vender tilbage til beskæftigelse eller uddannelse.

Jobcentret har et særligt fokus på virksomhedssamarbejdet og har udviklet en egentlig virksomhedsstrategi. Vores vision frem mod 2020: Jobcenter Roskilde yder en professionel rekrutterings- og fastholdelsesservice til virksomheder.

Vi har i den forbindelse fastsat seks mål, der er gjort målbare, og som har følgende overskrifter:

  1. Tilfredshed hos virksomhederne
  2. Fastholdelse af sygemeldte
  3. Antal rekrutteringer via Jobcenter Roskilde
  4. Antal på offentlig forsørgelse
  5. Antal virksomhedskontakter
  6. Effektive virksomhedsforløb – som fører til job

Ansvar for beskæftigelsesindsatsen
Byrådet har nedsat et Beskæftigelses- og Socialudvalg, der er politisk ansvarlig for bl.a. kommunens indsats på beskæftigelsesområdet. Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd rådgiver Jobcentret omkring indsatsen.
EAN nr. 579 800 791 2697