You are here

Kildegården

 • Ribben på Kildegården

  Fotograf: Mangor og Nagel

RIB’en – Nyt idrætscenter på Kildegården

Der skal bygges et nyt idræts- og bevægelsescenter på Kildegården, som skal give tidssvarende faciliteter til gymnastik, bordtennis og bevægelse. Roskilde Kommune har afholdt en konkurrence om det nye center i efteråret 2016 og vinderprojektet er RIB’en, som er tegnet af Roskildetegnestuen Mangor og Nagel i samarbejde med Dansk Halentreprise og Rønslev Rådgivende ingeniører.

Vinderprojektet består af over 4.000 kvadratmeter nye faciliteter til idræt og bevægelse, fordelt på en stor springsal, en trampolinsal, en bordtennissal, to rytmesale og tre bevægelsessale. Dertil kommer en række sociale områder, blandt andet i form af en balkon over den store springsal. Her kan de mange daglige brugere være sammen før og efter træning og se kammeraterne træne.

De mange store glaspartier i byggeriet skaber en god kontakt mellem de forskellige aktiviteter og giver samtidig forbipasserende en god fornemmelse af det liv, der udspiller sig i idræts- og bevægelsescenteret.

Byrådet har afsat 55 mio. kr. til byggeriet, som opstartes først i 2017 og står færdigt i sommeren 2018.

Arkitektkonkurrence på Kildegården

Roskilde Kommune har igangsat en arkitektkonkurrence om det gamle kaserneområde Kildegården, som skal udvikles til et kraftcenter for idræt, kultur og fritid.

”Arkitektkonkurrencen skal give os nye spændende ideer og samtidig vise, hvordan vi kan skabe en sammenhængende udvikling af Kildegården. Kunstens Hus bliver et centralt omdrejningspunkt for området, og jeg ser frem til, at vi får et spændende hus, der giver brugerne helt nye udfoldelsesmuligheder”, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Birgit Pedersen.

Kunstens Hus skal benyttes til mange forskellige kunstformer. Det er især aftenskolernes kunsthold og Roskilde Musiske Skoles Billedskole, der skal bruge huset, men også andre foreninger og borgere vil kunne få adgang til Kunstens Hus.

Der er prækvalificeret tre teams til at deltage i konkurrencen. Disse er:

 • BCVA - Bjelke, Cermak, Veile Architecture
  AART architects
  Kragh og Berglund
  SWECO Danmark
   
 • Rubow Arkitekter a/s
  Mutopia

  Midtconsult
   
 • Svendborg Architects
  BOGL – Bang & Linnet

Helhedsplan for Kildegården

Den 17. juni 2015 vedtog byrådet fire principper, som skal ligge til grund for den kommende helhedsplan for Kildegården. Principperne tager udgangspunkt i visionen for Kildegården, som bygger på værdierne mangfoldighed, fællesskab og fleksibilitet. De fire principper er kort præsenteret herunder og du kan læse mere i notatet: ”Principper for en Helhedsplan”, som også ligger her på siden.

OMRÅDETS FREMTIDIGE KARAKTER OG INDRETNING

Uderum skal indrettes med plads til ophold og aktivitet, der binder de forskellige bygninger sammen og skaber en oplevelse af byliv i området.
De grønne kvaliteter i det eksisterende anlæg skal fastholdes.
De kulturhistoriske kvaliteter i det eksisterende anlæg skal, sammen med attraktive uderum, dyrkes som de to centrale elementer i skabelsen af områdets karakter.
Nybyggeri samt eventuelle nedrivninger og ombygninger af den eksisterede bygningsmasse skal ske i respekt for kvaliteterne i det eksisterende anlæg.

TRAFIK OG VIGTIGE FORBINDELSER

Forholdene for buspassagerer og den lette trafik prioriteres ved ankomst fra Helligkorsvej og de centrale dele af Kildegårdsområdet fredes for biltrafik.
Den primære vejadgang vil ske fra Møllehusvej, hvor parkeringsarealer vil aflaste de centrale uderum på det gamle kaserneområde.
Kildegården skal opleves nem at komme til på cykel og til fods, ved at koble sig til eksisterende forbindelser og samtidig medvirke til at skabe nye sammenhænge.

DET NYE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESCENTER

Det nye Idræts- og Bevægelsescenter, med faciliteter til blandt andet springgymnastik og bordtennis, placeres i det sydvestlige hjørne af arealet, hvor også Gartnergården ligger i dag.
Byggeriet skal åbne sig mod sine omgivelser, og nedbryde grænser imellem inde og ude
I samarbejde med Gartnergårdens nuværende brugere ses på alternativer til deres nuværende brug af Gartnergården.

BOLIGUDVIKLING LANGS MØLLEHUSVEJ/ HELLIGKORSVEJ

Det kommunalt ejede areal langs Møllehusvej udvikles med boliger op imod hjørnet ved Helligkorsvej.
De private naboejendomme ved Helligkorsvej inddrages eventuelt i denne udvikling.

Se Kildegårdens areal oppefra

Senest opdateret

25.01.2017