You are here

Klubber: Medlemsfremgang trods lange skoledage

Af Line Rieck
Roskilde Kommunes klubtilbud til børn og unge har siden sidste år oplevet en medlemsfremgang på 4,2 procent, og det er en stor succes set i lyset af de længere skoledage og medlemsfald forrige år.

En medlemsfremgang på 4,2 procent skaber i øjeblikket glæde i Roskilde Kommunes klubber. Stigningen er nemlig udtryk for, at klubberne har haft succes med skabe attraktive klubtilbud, der på trods af den længere skoledag har formået at tiltrække flere unge.

  • Mange havde jo ventet, at flere ville vælge klubberne fra, når børnene nu går i skole til ud på eftermiddagen. Derfor glæder de nye tal mig rigtig meget. I Roskilde Kommune har vi valgte at imødegå den forventede tilbagegang med en række nye attraktive tilbud i klubberne, og jeg er sikker på, at det er derfor vi oplever en stigning i medlemstallet, siger Claus Larsen, formand for Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune.

I Roskilde Kommune er det lykkes at ruste klubberne ved at sikre mere sammenhæng mellem skoler og fritidstilbuddene. Både forældre og børn har været med til at udvikle nye tilbud, så de tilgodeser børnenes behov og ønsker efter skoletid bedst muligt.

  • Klubberne spiller en vigtig rolle i byrådets ungepolitik, og klubpædagogerne har virkelig taget udfordringen op om de lange skoledage. De giver børnene og de unge noget spændende at gå til efter skolen, så de får lyst til at komme, selvom tiden i klubben er blevet kortere, siger formanden for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen.

Umiddelbart efter indførelsen af skolereformens længere skoledage faldt medlemstallet i klubberne. Den udvikling er altså nu vendt, og det gælder ifølge udvalgsformanden nu om at arbejde på at fastholde de 2978 børn eller med andre ord 80,1 pct. af elevgrundlaget, der 1. februar 2016 var indskrevet i Klub Roskilde. Til sammenligning var der pr. 1. februar 2015 indmeldt gennemsnitligt 75,9 pct. af de indskrevne elever på de relevante årgange.

Dato: 02. Marts 2016

Senest opdateret:

02. Marts 2016

Kommentarer