You are here

Høringer, borgermøder og afgørelser

Se aktuelle borgermøder, høringer og afgørelser i kommunen. Du har mulighed for at indsende høringssvar eller indgive klage til afgørelser.

Vær med til at få indflydelse på det område du bor i og andre sager, du som borger eller virksomhed har interesse i.

På denne side kan du se Roskilde Kommunes:

  • Borgermøder
  • Sager i høring og indsende høringssvar
  • Afgørelser hvor du har mulighed for at indgive klage

Se Region Sjællands aktuelle høringer her.

Afgørelser

Overskrift Klagefristsort descending
landzonetilladelse til udstykning og etablering af forsyningsøer og mellemlager samt midlertidig depot for opgravet jord på Milen, darupvej 50, matr.nr. 2gb m.fl. Vestermarken, Roskilde Jorder
24-10-2017
Landzonetilladelse til terrænregulering på Østrupvej 169 og Maglegårdsvej 3, 3670 Veksø Sjælland, matr. nr. 18d og 21 Gundsømagle By, Gundsømagle
26-10-2017
Tillæg til miljøgodkendelse og VVM screening af Hedehusene Produkthandel ApS
30-10-2017
Landzonetilladelse til ny bolig med ny placering på Stærkendevej 53, matr.nr. 15f Vindinge By, Vindinge
01-11-2017
Landzonetilladelse til udstykning af Risøhuse, matr. nr. 9a Ll. Valby By, Ågerup
01-11-2017
Udledningstilladelse til Lyngbækken
03-11-2017
Nedsivningstilladelse til Københavnsvej 277, 4000 Roskilde
03-11-2017
Landzonetilladelse til brændeskur på Holmevej 29, 4000 Roskilde, matr. nr. 22b Gundsømagle By, Gundsømagle
08-11-2017
Landzonetilladelse til maskinhal til erhverv, udvidelse af eksisterende værksted og hestestald Slæggerupvej 104, matr. nr. 101 St. Hede, Roskilde Jorder
08-11-2017
Landzonetilladelse til bevarelse af eksisterende ridehal på Knudsbjergvej 21, matr.nr. 43d Gundsømagle By, Gundsømagle
09-11-2017
Nye boliger ved Vestergade i Viby Sj.
10-11-2017
Landzonetilladelse til nyt stuehus til erstatning for utidssvarende på holmevej 12, matr.nr. 34a Ørsted By, Ørsted
10-11-2017
Landzonetilladelse til klubhus på Darupvej 60, 4000 Roskilde, 12gb Vestermarken, Roskilde Jorder
10-11-2017

Senest opdateret

03.08.2017