You are here

Høringer, borgermøder og afgørelser

Se aktuelle borgermøder, høringer og afgørelser i kommunen. Du har mulighed for at indsende høringssvar eller indgive klage til afgørelser.

Vær med til at få indflydelse på det område du bor i og andre sager, du som borger eller virksomhed har interesse i.

På denne side kan du se Roskilde Kommunes:

  • Borgermøder
  • Sager i høring og indsende høringssvar
  • Afgørelser hvor du har mulighed for at indgive klage

Se Region Sjællands aktuelle høringer her.

Borgermøder

Ingen resultater

Afgørelser

Overskrift Klagefristsort descending
Landzonetilladelse til ny bolig og udhus på Store Valbyvej 35, matr.nr. 9k Himmelev By, Himmelev
20-12-2017
Landzonetilladelse til ny bolig og udhus på Store Valbyvej 35, matr.nr. 9k Himmelev By, Himmelev
20-12-2017
Lovliggørende landzonetilladelse til læskur og brændeskur på Søster Svenstrup Byvej 14, 4120 Viby Sjælland, matr. nr. 4m Dåstrup By, Dåstrup
21-12-2017
Lovliggørende landzonetilladelse til læskur og brændeskur på Søster Svenstrup Byvej 14, 4120 Viby Sjælland, matr. nr. 4m Dåstrup By, Dåstrup
21-12-2017
Landzonetilladelse til opførelse af ny garage/udhus på Gulddyssevej 49, matr.nr. 10d Gundsømagle By, Gundsømagle
22-12-2017
Afgørelse om at skovrejsning på Slæggerupvej 206, Roskilde ikke er VVM-pligtigt
28-12-2017
Afgørelse om at skovrejsning på Nordmarksvej 2, Gadstrup ikke er VVM-pligtigt
28-12-2017
Byrådet godkender nyt plangrundlag for Jyllinge Nordmark
29-12-2017
VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark og Tangbjerg
29-12-2017
Afgørelse om gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg
29-12-2017
Landzonetilladelse til tre søer på Kildeager 6, 4000 Roskilde
03-01-2018
Tilladelse til bortledning af grundvand ifm. midlertidig grundvandssænkning og bygge- og anlægsarbejder på Klostervej 21, 4000 Roskilde
04-01-2018
Finjustering af udvalgte kommuneplanrammer
05-01-2018
Vedtagelse af vandløbsregulativ for Møllebæksystemet
05-01-2018
Landzonetilladelse til klubhus til Roskilde Rideklub, Vesterdal 2C, 4000 Roskilde, matr.nr. 1en Bistrup Hovedgård, Roskilde Jorder
09-01-2018
Landzonetilladelse til klubhus til Roskilde Rideklub, Vesterdal 2C, 4000 Roskilde, matr.nr. 1en Bistrup Hovedgård, Roskilde Jorder
09-01-2018
Landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen Assendløsevejen 9, 4130 Viby Sj.
09-01-2018
Næste etape af boligområdet Holmehøj i Gundsømagle kan realiseres
12-01-2018
Ny blandet boligbebyggelse på vej i kvarteret Bifaldet på Musicon
12-01-2018

Senest opdateret

01.11.2017