You are here

Høringer, borgermøder og afgørelser

Se aktuelle borgermøder, høringer og afgørelser i kommunen. Du har mulighed for at indsende høringssvar eller indgive klage til afgørelser.

Vær med til at få indflydelse på det område du bor i og andre sager, du som borger eller virksomhed har interesse i.

På denne side kan du se Roskilde Kommunes:

  • Borgermøder
  • Sager i høring og indsende høringssvar
  • Afgørelser hvor du har mulighed for at indgive klage

Se Region Sjællands aktuelle høringer her.

Borgermøder

Ingen resultater

Afgørelser

Overskrift Klagefristsort ascending
Næste etape af boligområdet Holmehøj i Gundsømagle kan realiseres
12-01-2018
Ny blandet boligbebyggelse på vej i kvarteret Bifaldet på Musicon
12-01-2018
Landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen Assendløsevejen 9, 4130 Viby Sj.
09-01-2018
Landzonetilladelse til klubhus til Roskilde Rideklub, Vesterdal 2C, 4000 Roskilde, matr.nr. 1en Bistrup Hovedgård, Roskilde Jorder
09-01-2018
Landzonetilladelse til klubhus til Roskilde Rideklub, Vesterdal 2C, 4000 Roskilde, matr.nr. 1en Bistrup Hovedgård, Roskilde Jorder
09-01-2018
Vedtagelse af vandløbsregulativ for Møllebæksystemet
05-01-2018
Finjustering af udvalgte kommuneplanrammer
05-01-2018
Tilladelse til bortledning af grundvand ifm. midlertidig grundvandssænkning og bygge- og anlægsarbejder på Klostervej 21, 4000 Roskilde
04-01-2018
Landzonetilladelse til tre søer på Kildeager 6, 4000 Roskilde
03-01-2018
Afgørelse om gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg
29-12-2017
Byrådet godkender nyt plangrundlag for Jyllinge Nordmark
29-12-2017
VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark og Tangbjerg
29-12-2017
Afgørelse om at skovrejsning på Slæggerupvej 206, Roskilde ikke er VVM-pligtigt
28-12-2017
Afgørelse om at skovrejsning på Nordmarksvej 2, Gadstrup ikke er VVM-pligtigt
28-12-2017
Landzonetilladelse til opførelse af ny garage/udhus på Gulddyssevej 49, matr.nr. 10d Gundsømagle By, Gundsømagle
22-12-2017
Lovliggørende landzonetilladelse til læskur og brændeskur på Søster Svenstrup Byvej 14, 4120 Viby Sjælland, matr. nr. 4m Dåstrup By, Dåstrup
21-12-2017
Lovliggørende landzonetilladelse til læskur og brændeskur på Søster Svenstrup Byvej 14, 4120 Viby Sjælland, matr. nr. 4m Dåstrup By, Dåstrup
21-12-2017
Landzonetilladelse til ny bolig og udhus på Store Valbyvej 35, matr.nr. 9k Himmelev By, Himmelev
20-12-2017
Landzonetilladelse til ny bolig og udhus på Store Valbyvej 35, matr.nr. 9k Himmelev By, Himmelev
20-12-2017

Senest opdateret

01.11.2017