You are here

Kontakt en politiker

I Roskilde Kommune har du flere muligheder for at komme i kontakt med politikerne.

Få mere at vide om

 • Mundtlige spørgsmål til byrådet

  I forlængelse af byrådets åbne møder kan du stille mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden varer maksimalt ½ time, og hver spørger har højst 10 minutter.

  Når du ønsker at stille et mundtligt spørgsmål, skal det dreje sig om sager, som er på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Du må begrænse dig til at spørge om en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmålet kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve byrådsmødet, får du skriftligt svar hurtigst muligt efter mødet.

  Enhver, der overværer byrådets offentlige møder, skal overholde god ro og orden. Hvis en spørger efter borgmesterens gentagne henstilling ikke overholder denne betingelse, kan borgmesteren nægte spørgeren ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

 • Skriftlige spørgsmål til byrådet

  Du kan stille skriftlige spørgsmål til byrådet om alle kommunale forhold. Du skal sende dit/dine spørgsmål til Byrådssekretariatet senest 1 uge før det møde, hvor du ønsker at få svar. Det skal klart fremgå, at du ønsker svar på spørgsmålet/spørgsmålene under byrådets spørgetid, og du skal være til stede i byrådssalen ved besvarelsen.

 • At bestille tid hos borgmester og udvalgsformænd

  Du kan bestille tid hos borgmester og udvalgsformænd - men du kan komme ud for at opleve ventetid. Borgmesteren har ofte mange møder og aftaler, imens udvalgsformændene har fuldtidsarbejde ud over "jobbet" som politikere.

  Du kan også henvende dig direkte til borgmesteren eller udvalgenes formænd på telefon eller e-mail. Se en oversigt over udvalgenes medlemmer her.

Senest opdateret

21.09.2017