You are here

Sådan brevstemmer du

Du kan brevstemme til kommunal- og regionsvalget, samt ældrerådsvalget i perioden fra den 10. oktober 2017 kl. 10.00 til 17. november 2017 kl. 19.00.

Du kan brevstemme til kommunal- og regionsvalget i alle landets kommuner: Så hvis du bor i Roskilde men eksempelvis er på besøg i Aalborg, kan du gå ind i deres Borgerservice – og stemme til Roskilde Byråd og regionen her. Du kan dog ikke stemme til Roskilde Ældreråd i andre kommuner.

Du kan brevstemme til og med fredag d. 17. november 2017 kl. 19.00.

Her kan du brevstemme

 • Borgerservice på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1 (mandag til torsdag kl 10-15, og fredag kl 10-14)
 • Borgerservice på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14 (mandag til fredag kl. 10-19 og lørdag kl. 10-14)
 • Borgerservice på Jyllinge Bibliotek, Bygaden 19 (Mandag, onsdag og torsdag 14-19, tirsdag og fredag 10-16, lørdag 10-14) 
 • Borgerservice på Viby Bibliotek, Tofthøjvej 11 (Mandag og onsdag 14-19, tirsdag og fredag 10-16. Lørdag 10-14. Torsdag lukket.
 • Valgbus - se køreplanen nedenfor.

Husk at medbringe sundhedskort, pas eller kørekort.

Tidsbestilling er ikke nødvendig.

Spørgsmål og svar

 • Hvem kan brevstemme?

  Alle vælgere kan brevstemme.

 • Kan jeg stemme flere gange?

  Du kan brevstemme flere gange - det er den sidst afgivne stemme, der tæller.

  Hvis du har brevstemt kan du ikke stemme på valgdagen

 • Kan jeg brevstemme i udlandet?

  Ja, du kan brevstemme i udlandet på følgende steder:

  • Alle vælgere kan brevstemme på danske ambassader og konsulater i udlandet.
  • Udsendte ved Forsvaret kan brevstemme i Forsvaret ved en stemmemodtager udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
  • Søfolk og passagerer på danske skibe i udenrigsfart samt personer, der er ansat på danske havanlæg, kan brevstemme på skibet eller havanlægget.
  • Alle vælgere kan brevstemme på færøske eller grønlandske folkeregistre.

  Du skal huske at medbringe gyldig legitimation. Det er sundhedskort, kørekort, ID-kort, pas eller lignende.

  Der er ingen frist for at afgive brevstemme i udlandet, men du skal brevstemme i tilstrækkelig god tid til, at din brevstemme kan nå frem til den kommune, du bor i, inden valgdagen.

 • Brevstemmer på plejehjem, sygehuse m.v.

  Du kan brevstemme i følgende institutioner og boliger:

  • Plejehjem, beskyttede boliger, kvindekrisecenter, almene plejeboliger, ustøttede private plejeboliger eller friplejeboliger, hvis du bor eller opholder dig på stedet
  • Sygehuse, hvis du er indlagt
  • Kriminalforsorgens arresthuse og anstalter, hvis du er indsat.

  Der kan brevstemmes på et nærmere fastsat tidspunkt det enkelte sted forud for valgdagen.​

 • Kan jeg få hjælp til at brevstemme?

  Hjælp til at brevstemme

  Ja, hvis du ikke kan udfylde stemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, kan du få hjælp enten af to stemmemodtagere eller af en personlig hjælper og en stemmemodtager. En personligt udpeget hjælper kan for eksempel være din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven.

  Der skal altid medvirke to personer, hvoraf mindst én er bemyndiget af kommunen. Hvis du udpeger en personlig hjælper, skal der derfor stadig medvirke en stemmemodtager fra kommunen.

  Hvis du skal have hjælp til at udfylde brevstemmesedlen, skal du selv bede om det. Og du skal utvetydigt tilkendegive over for dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme.

  Lup og hæve/sænkebord

  Der er lup på alle steder, hvor man kan brevstemme. Der er et hæve/sænke valgbord på Roskilde Bibliotek.

Valgbussens stoppesteder

 • Lørdag 4. november kl. 11-14 ved Jyllinge Centret.
 • Søndag 5. november kl. 11-15 på Stændertorvet ved Byens Hus 
 • Mandag 6. november kl. 11-14 ved Professionshøjskolen Absalon
 • Mandag 6. november kl. 15-18 ved Roskilde Station/Hestetorvet
 • Tirsdag 7. november kl. 11-14 på RUC
 • Tirsdag 7. november kl. 15-18 på Hestetorvet ved Roskilde Station
 • Onsdag 8. november kl. 11-14 ved VUC
 • Onsdag 8. november kl. 15-18 ved beboerhuset i Æblehaven
 • Torsdag 9. november kl. 11-14 ved Himmelev Gymnasium
 • Torsdag 9. november kl. 15-18 i Hedeboparken
 • Fredag 8. november kl. 11-14 ved Himmelev Gymnasium
 • Fredag 10. november kl. 11-14 på ZBC - Slagteriskolen
 • Lørdag 11. november kl. 10-14 i Viby Bymidte
 • Mandag 13. november kl. 12-15 på Roskilde Katedralskole
 • Tirsdag 14. november kl. 11-14 ved Roskilde Gymnasium
 • Tirsdag 14. november kl. 15-18 ved beboerhuset i Rønnebærparken
 • Onsdag 15. november kl. 9-11.30 på Roskilde Tekniske Skole afd. Pulsen
 • Onsdag 15. november kl. 12.30-14 på Roskilde Tekniske Skole afd. Vilvorde
 • Onsdag 15. november kl. 15-18 på Stændertorvet ved Byens Hus
 • Torsdag 16. november kl. 11-14 ved Base 4000 - Produktionsskolen
 • Torsdag 16. november kl. 15-18 ved McDonald’s på Københavnsvej
 • Fredag 17. november kl. 9-12 ved CLAVIS Sprog og kompetence
 • Fredag 17. november kl. 15-18 på Hestetorvet ved Roskilde Station

Kontakt

Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling HR og Byrådssekretariatet
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

12.10.2017