You are here

Stemmeret

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg

Borgere i Danmark har valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet når man: 

 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i Danmark i kommunen/regionen
 • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Læs mere om stemmeret på borger.dk

Få mere at vide

 • Udlandsdanskere

  For at stemme til kommunale og regionale valg skal du have fast bopæl i en dansk kommune/region. Udlandsdanskere kan derfor ikke stemme til kommunale og regionale valg.

  Personer udsendt af staten, fx diplomater, bliver ikke registreret som udrejst af landet i Det Centrale Personregister, men beholder en adresse i Danmark. Derfor kan denne gruppe godt stemme. Også andre personer, der midlertidigt opholder sig i udlandet fx på grund af ferie, kan stemme.

  Hvis man pga. midlertidigt ophold i udlandet ikke har mulighed for at stemme på valgdagen, kan man brevstemme.

  Læs mere om at brevstemme på borger.dk

Kontakt

Valgsekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Tlf 46 3 1 80 1 7

Senest opdateret

27.09.2017