You are here

Valg til byrådet for Roskilde Kommune

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes valg til byrådet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. Der skal vælges 31 medlemmer.

Samtidig med valget til byrådet er der valg til Regionsrådet for Region Sjælland, samt Ældrerådet i Roskilde Kommune.

Valgene foregår på valgstederne i Roskilde Kommune fra kl. 08.00 til kl. 20.00. Valgstedernes placering vil senere blive annonceret.

Kandidatlister og valgforbund

Download listen over Roskilde Kommunes kandidater til Kommunalvalg 2017.

Se også listen over valgforbund.

Valgret

Alle har valgret til byrådet, hvis de på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og enten:

  • har dansk indfødsret
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen.

Valgbar

Alle er valgbare til byrådet, hvis de senest mandag den 9. oktober 2017 kl.12.00 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen om varigheden af forudgående fast bopæl i Danmark.

Senest opdateret

11.10.2017