You are here

Roskilde Innovativ Uddannelsesby

 • Leg dig klog workshop

  Fotograf: INSP! Media

  Lærere og undervisere på workshoppen 'Leg dig klog' der handler om overgange i naturfag

 • Leg dig klog workshop

  Fotograf: INSP! Media

  Lærere og undervisere på workshoppen 'Leg dig klog' der handler om overgange i naturfag

 • Leg dig klog workshop

  Fotograf: INSP! Media

  Lærere og undervisere på workshoppen 'Leg dig klog' der handler om overgange i naturfag

Roskilde er privilegeret ved at have uddannelser på alle niveauer - fra folkeskoler til universitet, og Roskilde Campus arbejder på at gøre det til en endnu mere attraktiv by at uddanne sig i.

En unik uddannelsesby

Roskilde Campus er et netværk for ledere af uddannelsesinstitutioner i Roskilde. Roskilde Campus skaber gennem aftalen ’Roskilde Innovativ Uddannelsesby’ konkrete samarbejdsindsatser, der styrker elevernes og de studerendes læring, sikrer et højt fagligt niveau og styrker de unges gennemførsel af uddannelse.

Netværket skaber mulighed for videndeling, samarbejde og fremmer koordinering af tværgående aktiviteter. Samarbejdet sætter fokus på at igangsætte indsatser de steder, hvor der er størst behov og hvor udbyttet gennem et samarbejdet er størst.

Det tætte samarbejde på tværs gavner både eleverne og de studerende, uddannelsesinstitutionernes arbejde og styrker Roskilde som en innovativ uddannelsesby.

Læs mere

Mål for Roskilde Innovativ Uddannelsesby 2014-2016

Roskilde Innovativ Uddannelsesby har to overordnede mål.

Løft i elevernes/de studerendes læring

Der er nationalt fokus på et løft af elevernes/de studerendes læring på flere uddannelsesniveauer, herunder skolereformen.

Læringsmetoderne kan udvikles ved at omsætte relevant forskning og viden om læringsmetoder til daglig pædagogisk praksis og ved faglig sparring om læringsmetoder på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Det kan ske med et fagligt udgangspunkt, fx i dansk eller matematik på tværs af hele uddannelsessystemet.

Læringsledelse

De øgede krav til resultater for eleverne/de studerendes læring kombineret med nye vilkår for tilrettelæggelse af undervisningen stiller nye krav til underviserens ledelse af klasserne. Det er derfor nødvendigt at udvikle på ledelsen af klasserummet for at øge elevernes læring.

Senest opdateret

08.11.2017