You are here

IT for børn i dagtilbud

Med projektet ”IT for børn i dagtilbud” vil vi sætte fokus på pædagogens rolle og udforske, hvordan pædagogen kan gøre mere end at stille os på sidelinjen.

Med udgangspunkt i børnenes interesse og optagethed af it, teknologi og computer bliver formålet med projektet at undersøge, hvordan vi i den pædagogiske praksis kan tage vare på børnenes nysgerrighed, ideer og kreative udtryk og arbejde med at delagtiggøre børnene i de tekniske muligheder.

Projektet vil have fokus på innovation ved at lade ideer fra børn, forældre og medarbejdere komme i spil. Således er det projektets ambition at forældre, børn og medarbejdere er sammen om at udvikle dagtilbuddenes service i forhold til at styrke 0-6 åriges IT kompetencer.       

Digitale medier kan:

 • give børnene nye medier at udtrykke sig gennem
 • inkludere børn i fællesskaber
 • bygge bro mellem børnenes hjem og dagtilbud ved at tage børnenes hjemlige erfaringer med
 • digitale medier ind i dagtilbuddet
 • bruges til informationssøgning.
 • udforske nye positioner børn og voksne imellem
 • bruges til at følge børns spor
 • bruges til at følge børns nysgerrighed i opdagelse af teknikken
 • understøtte sproglig udvikling
 • til pædagogisk dokumentation og udvikling
 • at skabe spændende lege- og læringsmiljøer

Senest opdateret

13.05.2014