You are here

Forskerpark Risø DTU Campus

Forskerparken ved DTU Risø Campus tilbyder adgang til unikke test- og demonstrationsfaciliteter. Målet er at blive Europas førende center indenfor cleantech-virksomheder.

I et samarbejde mellem DTU og Roskilde Universitet skabes nu en cleantech forskerpark, hvor det internationale erhvervsliv får direkte adgang til den nyeste forskning inden for grøn energi. Kombinationen af førende forskningsinstitutioner, testfaciliteter og en forskerpark med innovative virksomheder vil øge muligheden for synergi gennem en kommerciel udnyttelse af den viden, som DTU og Roskilde Universitet besidder inden for cleantech.

Forskerparken tager udgangspunkt i et erkendt og stigende innovationsbehov. Al erfaring viser nemlig, at cleantech-virksomheder ønsker et tættere samarbejde med forskningsinstitutionerne og med andre virksomheder.

Forskerparkens samlede areal er på 50 hektar, og der vil være plads til ca. 3-4.000 arbejdspladser, når parken er fuldt udbygget. Parken bliver et kraftcenter for bæredygtige løsninger, som vil tiltrække internationale virksomheder og know-how, og samtidig skabe ny vækst, eksport og flere arbejdspladser. Virksomhederne tilbydes fremragende kontorer og laboratorier indrettet efter deres udviklingsbehov. Hertil kommer særlige service- og netværkstilbud, der alt sammen skal sikre virksomhedernes fokus på udvikling af deres produkter.

Parken ligger få minutter fra Roskilde centrum, tæt på motorveje og togforbindelser, 35 minutter fra København city og 40 minutter fra Kastrup Lufthavn. Der er stærk kommunal og regional opbakning, og der er rige muligheder for at få højt kvalificeret arbejdskraft.
En ambitiøs mobilitetsplan vil sikre, at parken er forsynet med højkvalitets offentlig infrastruktur.

Parken vil være et forbillede, der bidrager til at realisere målsætningen om Danmark som verdens grønne laboratorium og visionen om uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

Cleantech

Cleantech er Udvikling, rådgivning, forskning, fremstilling eller implementering inden for mindst ét af disse fire områder:

  • At producere vedvarende energi eller materialer.

  • At reducere brugen af naturressourcer ved effektiv ressource-/ eller energiudnyttelse.

  • At begrænse skadevirkningerne, der forårsages af fossile energikilder.

  • At reducere forureningsproblemer gennem produkter, processer og/eller rådgivning.

Publikationer

Senest opdateret

15.01.2016