You are here

Jyllinge bymidte

Jyllinge skal have en mere velfungerende bymidte. Projektet skal styrke byens centerområder gennem udvidelse og modernisering

Forvaltningen inviterede til dialogmøde om fjordbad i Jyllinge den 13. november 2014. Du kan se invitationen og skitseprojektet her

Forvaltningen holdt dialogmøde om Fjordkilen Vest den 30. september 2014. Du kan se invitationen og baggrunden her.

Helhedsplan for halområdet i Jyllinge har været udstillet på Jyllinge bibliotek i perioden den 21. september indtil den 19. oktober 2015.


Der skal være bedre muligheder for mødesteder, ophold og bevægelse i byens rum. Dette skal være med til at understøtte og udvikle handelslivet i byen. Sammenhængen mellem Jyllingecentret, den gamle bydel og den visuelle kontakt til fjorden skal styrkes.

Senere vil der blive arbejdet med de enkelte elementer der kan samle Jyllinge og give nye udviklingsmuligheder, samt mulighederne for grønne oplevelser og rekreation.

Siden marts 2012 er en række dialogmøder, borgermøder og workshops blevet afholdt med borgere, institutioner, foreninger mv. i Jyllinge. Således har flere hundrede Jyllinge-borgere været inddraget i udviklingsprocessen. Arbejdet har ført til at:

  • Roskilde Byråd på et møde den 19. marts 2013 vedtog Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte. Byrådet vedtog samtidig, at der i foråret 2013 skulle udarbejdes en handleplan for realisering af udviklingsprogrammet.

  • Roskilde Byråd i oktober 2016 vedtog Handleplan 2017-20.

Se Udviklingsprogrammet og Handleplanen nedenfor.

Publikationer

Senest opdateret

25.04.2017