You are here

Jyllinge bymidte

Jyllinge skal have en mere velfungerende bymidte. Projektet skal styrke byens centerområder gennem udvidelse og modernisering

Den reviderede handleplan for Jyllinge "Det skal der ske 2018-2021 er nu vedtaget (november 2017), og du kan læse den længere nede på siden her.

Fjordkilen Vest blev indviet mandag den 11. september 2017. Det er endnu et projekt i rækken af projekter i Jyllinge, der er udløbere af Udviklingsprogram for Jyllinge og de årlige handleplaner.

Plænen foran kirkegårdsmuren og de to parkeringsarealer nord for Kirkebjergvej er nu blevet til et grønnere område med en sti, græsklædte holme, stensætninger, bænke, smukke græsser og staudebede.

Det blev fejret den 11. september med taler af borgmester Joy Mogensen og Torben Jørgensen, daværende formand for Plan- og Teknikudvalget efterfulgt af musik af Kulturskolens Skoleorkester.

Projektet ”Fjordkilen Vest” tager udgangspunkt i områdets eksisterende værdier og skaber en smuk indramning af den storslåede udsigt, kirken og den idylliske landsby.

De smukke stensætninger, som findes omkring kirkegården, er videreført med stensætninger i terrænspringene omkring p-pladserne, der er lagt om, men bevaret.

I krydset Bygaden / Kirkebjergvej er der kommet en minirundkørsel, dvs. en lille, lav rund forhøjning af granitsten midt i krydset.

Fakta

  • Der er bygget omkring 225 meter stengærder og anlagt over 500 m2 bede.
  • Projektomkostningerne er omkring 4,5 mio. kr. (ex moms).
  • Projektering er gennemført af Marianne Levinsen Landskab, byggestyring af Opland Landskabsarkitekter, hovedentreprise af Tscherning med underentreprenøren PP Landskab.

Trafikanlæg

I de senere år er der etableret flere trafikanlæg i Jyllinge: chikaner på bygaden, rundkørsler og ombygning af tilslutning af Bygaden til Møllevej. Der er flere på vej i de kommende år, herunder Bromarken og tilslutning af Møllevej til A6. Derudover er der cykelstiprojekter flere steder.

Dialogmøder

Forvaltningen inviterede til dialogmøde om fjordbad i Jyllinge den 13. november 2014. Du kan se invitationen og skitseprojektet her

Forvaltningen holdt dialogmøde om Fjordkilen Vest den 30. september 2014. Du kan se invitationen og baggrunden her.

Helhedsplan for halområdet i Jyllinge har været udstillet på Jyllinge bibliotek i perioden den 21. september indtil den 19. oktober 2015.

Der skal være bedre muligheder for mødesteder, ophold og bevægelse i byens rum. Dette skal være med til at understøtte og udvikle handelslivet i byen. Sammenhængen mellem Jyllingecentret, den gamle bydel og den visuelle kontakt til fjorden skal styrkes.

Senere vil der blive arbejdet med de enkelte elementer der kan samle Jyllinge og give nye udviklingsmuligheder, samt mulighederne for grønne oplevelser og rekreation.

Siden marts 2012 er en række dialogmøder, borgermøder og workshops blevet afholdt med borgere, institutioner, foreninger mv. i Jyllinge. Således har flere hundrede Jyllinge-borgere været inddraget i udviklingsprocessen. Arbejdet har ført til at:

  • Roskilde Byråd på et møde den 19. marts 2013 vedtog Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte. Byrådet vedtog samtidig, at der i foråret 2013 skulle udarbejdes en handleplan for realisering af udviklingsprogrammet.

  • Roskilde Byråd i oktober 2017 vedtog Handleplan 2018-21.

Se Udviklingsprogrammet og Handleplanen nedenfor.

Publikationer

Senest opdateret

26.04.2018