You are here

Oversvømmelserne i december 2013

Alt det der skal til, før digerne kan bygges i Roskilde inderfjord vest plus øst og i Jyllinge Nordmark er godt på vej.

Forudsætningerne for at digerne kan opføres er ingeniørtegninger, tilladelser, digelag, fordelingsnøgler og meget andet. Og det hele skrider - stort set – frem efter planen.

Det, der var én stormflod i december 2013, er nu blevet til tre kystbeskyttelsesprojekter i Roskilde Kommune.

Læs mere om projektet i Jyllinge Nordmark
Læs mere om projektet i Inderfjorden vest
Læs mere om projektet i Inderfjorden øst

I Jyllinge Nordmark og i Inderfjorden Vest har et flertal af grundejerne tilkendegivet, at de gerne vil have en sikring og være med til at betale for den.
Derfor gælder det om at etablere digerne så hurtigt som muligt. Men før det kan ske, skal projekterne først detailprojekteres, og der skal indhentes relevante tilladelser. Der er desuden en klagebehandling i gang i statsligt regi. 

I Inderfjorden Øst skal der udarbejdes et justeret skitseprojekt, som kan opnå større tilslutning fra områdets beboere.

Den overordnede tidsplan afhænger i høj grad af, hvornår klagebehandlingen er færdig, da den har opsættende virkning i forhold det konkrete anlægsarbejde.

Projektet i Inderfjorden midt er et projekt i samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet og Roskilde Kommune og involverer ikke borgerinddragelse på samme måde som de tre øvrige projekter.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

25.04.2017