You are here

Parkeringsstrategi

Visionen om at få mere liv og aktivitet i bymidten vil selvsagt betyde, at flere mennesker skal ind til bymidten.

Det skal derfor være let at komme til bymidten, uanset om man er cyklist, fodgænger, bilist eller kommer med kollektiv trafik.

Samtidig vil fortætningen og omdannelsen i bymidten komme til at ske på arealer, der i dag anvendes til parkering. Parkeringen skal derfor samles på færre og større anlæg, der ligger lettilgængeligt fra det overordnede vejnet.

Roskilde Byråd har vedtaget en ny parkeringsstrategi. Formålet er at:

  • Understøtte visionen om den dynamiske bymidte

  • Fremme tilgængeligheden i bymidten

  • Udstikke retningslinjer og løsninger for parkeringen på kort og langt sigt

  • Anvise fleksible løsninger

Som første led i realiseringen vil kommunen opsætte et dynamisk henvisningssystem af høj kvalitet. Henvisningssystemet skal gøre det lettere at finde en ledig parkeringsplads og dermed mindske den parkeringssøgende trafik. Desuden vil der blive reserveret et antal parkeringspladser i udkanten af bymidten til medarbejdere fra bymidtens virksomheder.

Byrådet vil i starten af 2014 tage stilling til behovet for betalingsparkering og et parkeringshus på baggrund af en nærmere analyse af konsekvenserne af de to første tiltag.

Publikationer

Senest opdateret

30.07.2015