You are here

Trafikplan for Jyllinge

Bygaden bliver igen dobbeltrettet. Desuden bliver krydset Nordmarksvej – Bygaden – Møllevej bygget om, og der kommer en rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej/Lindegårdsvej/Baunegårdsvej.

Plan- og Teknikudvalget har vedtaget en ny trafikplan for Jyllinge, hvor Bygaden igen dobbeltrettes, men i en mere trafiksikker version.

Desuden bliver krydset Nordmarksvej – Bygaden – Møllevej bygget om, så Bygaden kommer til at fremstå som en sidevej og trafikanterne fra Nordmarksvej mere naturligt bliver ledt af Møllevej.

Endelig kommer der en ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej/Lindegårdsvej/Baunegårdsvej.

Formålet med planen er at få mindre gennemkørende trafik i bymidten, og at forbedre mobiliteten i Jyllinge ved et logisk og enkelt trafiksystem. Samtidig skal planen skabe bedre forhold for lette trafikanter på langs og på tværs i området.

Endelig ser planen på bedre vejforbindelser i Jyllinge nord. Idéen er, at lave en forbindelse direkte til A6. Det vil flytte en del af den gennemkørende trafik fra Værebrovej og bymidten til Lindegårdsvej og den yderste del af Jyllinge Parkvej.

Løsningen omfatter 3 delprojekter:

  • En forlængelse af Osvej til Møllevej,
  • Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og
  • En forlængelse af Møllevej til Frederiksborgvej (A6), hvor der skal laves en lysregulering overfor Gulddyssevej.

Disse projekter kræver forhandling med lokale grundejere.

Læs også:

Trafikplan for Jyllinge

Forslag til trafikale investeringer i Jyllinge

Supplerende sagsfremstilling om Bygaden

Senest opdateret

27.02.2018