You are here

Kompost og haveaffald

Grønt køkkenaffald er rester fra frugt og grøntsager. Det kan du sortere fra det andet affald, og kompostere i en kompostbeholder.

Grønt køkkenaffald er rester fra frugt og grøntsager. Det kan du sortere fra det andet affald, og kompostere i en kompostbeholder. Den muld, der kommer ud af det, kan du bruge i din have. Det er godt både for din have og for miljøet. Og du sparer plads i din skraldespand.

Ved at kompostere haveaffaldet hjemme i haven undgår du at bruge tid og energi på at transportere det til genbrugspladsen.

Samtidig får du en god og næringsrig kompostjord, som skal anvendes sammen med den oprindelige jord. Kompostjorden kan også betragtes som gødning i haven og spare den dyre kunstgødning.

 

Fra 2017 begynder udrulningen af en ny affaldsordning i Roskilde Kommune. Læs mere her.

Hvordan gør jeg?

 • Kompostering af det grønne køkkenaffald

  Kompostbeholder eller bunke?

  I en åben beholder eller bunke må du kompostere blomster, frugt, grøntsager, haveaffald, kaffegrums med filter, kartoffelskræller og lignende, køkkenrulle, nøddeskaller, potteplanter, teblade med filter, æggebakker, æggeskaller.

  Tilberedt mad må ikke komposteres, da det tiltrækker rotter. 

  En kompostbeholder kan købes i et byggemarked og findes i mange udformninger.

  Kompostorme

  Kompostorme er en særlig slags regnorme, som kan spise store mængder grønt affald på kort tid. Det kommer der kompostmuld ud af. Ud over at spise affaldet, graver de også gange i mulden og affaldet. Det giver luft i komposten, så det går hurtigere med at lave det til muld. Ormene dør, hvis det fryser eller bliver meget varmt i komposten. Ormene lever bedst ved en temperatur på 15-25 grader. Du kan derfor ikke være sikker på, at ormene overlever vinteren. Du kan købe kompostorme hos større planteskoler.

 • Kompost af haveaffald

  Haveaffald er en del af det, man kalder for organisk affald.

  Organisk affald betyder, at affaldet naturligt omsættes i naturen, idet mikroorganismer i naturen nedbryder haveaffaldet og omsætter det til jord, vand, varme og kuldioxid (CO2). Det er den samme proces, der sker i naturen, når blade og frugt om efteråret falder af træerne og langsomt forsvinder.
   
  Ved at kompostere haveaffaldet hjemme i haven undgår du at bruge tid og energi på at transportere det til genbrugspladsen.

  Samtidig får du en god og næringsrig kompostjord, som skal anvendes sammen med den oprindelige jord. Kompostjorden kan også betragtes som gødning i haven og spare den dyre kunstgødning.

 • Hyggebål i haven

  Et mindre "hyggebål" til at varme sig ved, er tilladt i egen have, så længe det ikke er til væsentlig gene for naboerne og såfremt bålet kun består af rent og tørt træ, men det er ulovligt at brænde haveaffald og dagrenovationslignende affald af i haven eller på markerne.

  Der er desuden regler om afstande til bygninger m.v., der skal overholdes ved afbrænding af hyggebål:

  • Min. 10 m fra alle bygninger med hårdt tag
  • Min. 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • Min. 30 m fra stakke af træ og brændbar emballage
  • Min. 30 m fra oplag af brandfarlige væsker.
  • Min. 30 m fra trykbeholdere med brandfarlige gasser
  • Min. 30 m fra overjordiske naturgasinstallationer
  • Min. 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer
  • Min. 30 m fra anden brandbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder

  I vindens retning fordobles ovennævnte afstande.
   
  Afbrænding af Sankt Hans bål skal ske i en afstand af mindst:

  • 30 m fra alle bygninger med hårdt tag
  • 60 m fra brændbare markafgrøder
  • 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • 200 m fra stakke af træ og brændbar emballage
  • 200 m fra oplag af brandfarlige væsker
  • 200 m fra trykbeholdere med brandfarlige gasser
  • 200 m fra overjordiske naturgasinstallationer
  • 200 m fra nåletræsbevoksninger og lyngklædte arealer
  • 200 m fra anden brandbar vegetation

  Hvis Sankt Hans bålet ikke er brændt af senest den 1 juli, skal det fjernes igen.

  Vand i nærheden

  Det er en dårlig ide, at tænde bål, når det blæser kraftigt. Og så skal du selvfølgelig straks slukke bålet, hvis røgen viser sig at være til gene for omgivelserne.
  Det er altid en god ide at have vand i nærheden, f.eks. en fyldt vandkande.
  Det er nødvendigt at kunne slukke bålet, hvis ilden breder sig til omgivelserne, eller når du er færdig med at hygge.

 • Nedfaldsfrugt

  Er der for mange æbler i haven?

  Når efteråret sniger sig nærmere betyder det nedfaldsfrugt.

  På internettet er der masser af gode råd til hvordan du kan bruge dine æbler, blommer og andet godt. Kager, most, kompot, tilbehør? Kun fantasien sætter grænser.

  Du kan også samle nedfaldsfrugt og stille en kasse på fortovet, så forbipasserende selv kan tage et æble.

  Skulle det alligevel ske at du ikke kan følge med nedfaldsfrugterne, skal du komme dem i en vandfast sæk af papir så der ikke opstår uhygiejniske forhold. Nedfaldsfrugt er ikke dagrenovation og må derfor ikke komme i din skraldespand. En skraldesæk må nemlig maksimalt veje 15kg.

  Husk at lukke sækken med en bionedbrydelig snor af enten bomuld eller hamp. Derefter kan du aflevere nedfaldsfrugten på genbrugspladsen.

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21

Senest opdateret

07.09.2016