You are here

Lovliggørelse af byggeri

Byggeri som skal lovliggøres

Som udgangspunkt er kravene til lovliggørelsesansøgningens indhold de samme, som hvis du havde ansøgt, inden du byggede. Når der er tale om byggeri, der allerede er opført, skal du påføre årstal for det færdige byggeri og evt. vedlægge foto af byggeriet som supplement til tegningerne.

Benyttes byggeriet til beboelse, kontor, lager, drifts ellers andet erhverv, som normalt kræver en byggetilladelse skal det lovliggøres.

Lovliggørelse af byggeri skal ske via Byg og Miljø, som er en landsdækkende selvbetjeningsløsning, som guider dig gennem hele forløbet og lader dig vide, hvilke oplysninger vi skal bruge for at behandle netop dit byggeprojekt. Det er vigtigt, at ansøgningens materiale er fyldestgørende, når du sender ansøgningen ind til os første gang. Det vil spare tid - både for os og for dig.

Indberet småbygninger/sekundære bygninger uden en lovliggørende byggetilladelse

Du kan indberette småbygninger (udhus, carport, garage, drivhus, overdækket terrasse eller lignende) med et samlet areal på højst 50 m² uden en byggetilladelse fra kommunen. Størrelsen på den enkelte småbygning er ikke afgørende, men derimod det samlede areal af småbygninger på grunden.

Husk at selvom bygningen ikke kræver en lovliggørende byggetilladelse pga. størrelsen, skal alle andre regler i bygningsreglementet overholdes sammen med anden lovgivning som fx lokalplan, deklarationer. Du kan vælge at søge om dispensation fra reglerne.

Husk at selvom bygningen ikke kræver en lovliggørende byggetilladelse skal du sørge for, at den bliver registreret i BBR ved at sende en mail til bbr-postkasse@roskilde.dk med oplysninger om, hvad du har bygget, antal m² og i hvilke byggematerialer, samt opførelsesår.           

Kontakt

Byggesag - Bolig
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

07.02.2018