You are here

Lovliggørelse af byggeri

Her kan du søge om lovliggørende byggetilladelser vedrørende enfamilieshuse, dobbelt- og rækkehuse samt sekundære bygninger (carporte, udhuse mv.)

Søg om lovliggørelse af byggeri via linket her til Byg og Miljø, som er en landsdækkende selvbetjeningsløsning.

Vi har lavet en kort ”Vejledning om lovliggørelse af byggeri” som vi håber kan hjælpe dig med din ansøgning.

Du skal lave én ansøgning for hver bygning, du skal have lovliggjort. Det er vigtigt, at ansøgningens materiale er fyldestgørende, når du sender ansøgningen ind til os første gang. Det vil spare tid - både for os og for dig.

Får du undervejs brug for hjælp til den digitale ansøgning eller generel råd og vejledning, kan du ringe til Roskilde Kommunes Informationscenter på telefon 46 31 30 00 i normal telefontid: Mandag til onsdag kl. 8.00 - 15.00, torsdag kl. 10.00 - 17.00 og fredag kl. 8.00 - 14.00.

På samme nummer  46 31 30 00 og tast 0 kan du desuden ringe til vores hotline i udvidet åbningstid mandag - torsdag til kl. 20, fredag til kl. 16 samt søndag i tidsrummet 16-20.

Bemærk: Har du ændret anvendelsen af din bygning til fx beboelse, kontor, lager, drifts ellers andet erhverv, som normalt kræver en byggetilladelse, skal det også lovliggøres.

Har du småbygninger, der samlet set overstiger 50m2, skal du søge om byggetilladelse.

Som udgangspunkt er kravene til lovliggørelsesansøgningens indhold de samme, som hvis du havde ansøgt, inden du byggede. Når der er tale om byggeri, der allerede er opført, skal du påføre årstal for det færdige byggeri og evt. vedlægge foto af byggeriet som supplement til tegningerne.

Sagsbehandlingstid

Vi forventer at få rigtige mange ansøgninger om at lovliggøre byggeri. Derfor orienterer vi cirka halvårligt om, hvornår vi forventer at kunne behandle din ansøgning. Der er ikke fastsat sagsbehandlingstider for denne type sager.

Småbygninger, der ikke kræver tilladelse, skal du alene indberette til BBR 

Småbygninger (udhus, carport, garage, drivhus, overdækket terrasse eller lignende) med et samlet areal på højst 50 m² kræver ikke en byggetilladelse fra kommunen. Småbygningerne skal dog overholde alle andre regler i bygningsreglementet sammen med anden lovgivning som fx lokalplan og deklarationer. Du kan vælge at søge om dispensation fra byggereglerne.

Her kan du indberette til BBR.  

Kontakt

Byggesag - Bolig
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

08.06.2018