You are here

44 mio. kr. til kystsikring

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Roskilde Kommunes byråd har afsat 44 mio. kr. til at sikre mod fremtidige stormfloder. Der skal sikres til kote 2,2 meter over dagligt vande i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord. Løsningerne omfatter diger og mure samt mobile løsninger.

Kommunen har de seneste måneder fået udarbejdet rapporter, der skitserer lokale løsninger til sikring af både Jyllinge Nordmark og Inderfjorden. Dem har Klima- og Miljøudvalget lagt ud til offentlig kommentering frem til 1. august.

Samtidig har byrådet på dets møde den 18. juni afsat et rådighedsbeløb på 44,1 mio. kr. i 2014 for at kunne etablere en kystsikring svarende til en såkaldt ”fase 1”. Fase 1 betyder, at der sikres til kote 2,2 meter over dagligt vande i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord. Fase 1 tager ikke højde for, at vandet de kommende 50 år vil stige omkring 30 cm. i fjorden på grund af den globale opvarmning. På den anden side kan der indenfor den periode komme regionale løsninger længere oppe i fjorden, der betyder at behovet for at sikre yderligere ikke opstår.

Kommunen vil derfor parallelt med de lokale løsninger arbejde på, at der kommer en regional løsning på længere sigt.

Endelig har byrådet besluttet, at Roskilde Kommune skal arbejde for at ændre den nationale lovgivning, så staten også bidrager til finansiering af kystsikring i Roskilde Fjord og at kommunens muligheder for at bidrage til finansiering udvides. I dag er det nemlig sådan, at det som udgangspunkt er de enkelte borgere, der er udsat for en stormflod, der skal betale for sikringen.

Når fristen for borgernes kommentarer udløber den 1. august, skal politikerne beslutte, om projekteringen af de forskellige løsninger skal sættes i gang, og herunder også se på finansiering og fordeling af den private andel af kystsikringen.

Se udvalgssagen her

Se byrådssagen her

Dato: 19. Juni 2014

Senest opdateret:

02. Januar 2017

Kommentarer