You are here

  • 44 mio. kr. til kystsikring

    19. Juni 2014 |
    Stormflod

    Roskilde Kommunes byråd har afsat 44 mio. kr. til at sikre mod fremtidige stormfloder. Der skal sikres til kote 2,2 meter over dagligt vande i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord. Løsningerne omfatter diger og mure samt