You are here

  • Stop for køb af parcelhuse til flygtninge

    03. November 2016 | Borger
    Hus af pengesedler

    Selvom der vil være behov for at udvide antallet af midlertidige boliger til flygtninge det kommende år, stopper kommunen nu køb af parcelhuse. I stedet lejer kommunen sig ind i den del af Sankt Hans, der tidligere rummede

  •