You are here

120 etageboliger ved siden af Retten i Roskilde

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Lokalplan lægger op til at bygge lejligheder på den tomme grund ved siden af Retten i Roskilde. Byggeriet skal have 6 etager ud mod ringvejen (samme højde som retten) og vil blive lidt lavere ind mod jernbanen.

Det er Plan og Teknikudvalget, der på dets møde den 5. oktober har besluttet at sende kommuneplantillæg 3 og forslag til lokalplan 654 for boliger ved siden af Retten i offentlig høring. Økonomiudvalget og byrådet skal dog først behandle sagen senere på måneden.  

”Arealet vest for Retten og øst for jernbanen - og de kommende skæve boliger – bliver ikke brugt i dag og har kun noget spredt bevoksning.
Vi er blevet kontaktet af en bygherre, der vil bygge en hesteskoformet etagebolig med plads til ca. 120 boliger. Det synes et flertal i udvalget er en god idé.
Vi har samtidig lagt vægt på at skabe gode forhold for cyklister og for gående i området, så forslaget til lokalplan kræver, at der skal etableres min. 4 cykelparkeringspladser pr bolig over 50 m2 og 2 pr. bolig under 50 m2” fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget, Torben Jørgensen.

Hvis lokalplanen bliver vedtaget, kan der på arealet bygges en etageboligbebyggelse i op til 6 etager, højst mod Retten (6 etager) og lavest mod jernbanen (4+5 etager) for at bygningen bliver tilpasset det eksisterende omgivende byggeri.
Parkering skal være dels på terræn og dels i kælderen.

Da en stor del af den nordlige halvdel af området er beskyttet natur, vil de udendørs opholdsarealer mest være i det indre gårdrum og på tagterrassen. Derudover får boligerne altaner.

Bygningen skal opføres i mørke teglsten.

Fakta
Lokalplanen har været behandlet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 5. oktober og skal videre til politisk behandling i Økonomiudvalget den 10. oktober og byrådet den 25. oktober. Sammen med lokalplanen behandles et tillæg til kommuneplanen, for at muliggøre en bebyggelse i op til 6 etager, en lavere parkeringsnorm og mindre udendørs opholdsarealer end kommuneplanens generelle rammer.

Efterfølgende vil der blive gennemført en offentlig høring, hvor det er muligt, at komme med bemærkninger til lokalplanen og kommuneplantillægget.

Du kan se forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 på www.roskilde.dk/indflydelse  og komme med høringssvar fra den 3. november til den 29. december 2017.

Dato: 04. Oktober 2017

Senest opdateret:

04. Oktober 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik