You are here

200 nye boliger og ny adgang til A6 på vej i Jyllinge

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Ny lokalplan skal gøre det muligt at bygge 144 parcelhuse og 49 rækkehuse på arealet øst for Netto og Rema1000 ved Osvej i Jyllinge. Herefter udvides Møllevej, og der bliver lavet en lysregulering ud til A6.

I forbindelse med byggeriet kommer der en ny vej – Bromarken – som en forlængelse af Osvej gennem området ned til Møllevej. Efterfølgende er det planen, at Møllevej udvides med bl.a. cykelsti og kobles på Frederiksborgvej (A6) med et lyskryds.

”Projektet er virkelig et win-win for borgerne i Jyllinge”, siger borgmester Joy Mogensen, og forsætter ”alle i den nordlige del af Jyllinge og i Jyllinge Nordmark får en hurtigere adgang til A6, og vi får taget noget af belastningen fra Jyllinge Parkvej. Samtidig får Jyllinge omkring 800 nye beboere, som kan glæde sig til at blive en del af en by, der sprudler af aktive mennesker og samtidig ligger fantastisk både i forhold til fjorden og Gulddysseskoven”.

Området er i dag landbrugsjord i landzone, så der skal en lokalplan til for at kunne bygge boliger.

Den nye vej - Bromarken – slynges let, og får på den første strækning fra Værebrovej støjvolde mod boligerne, hvorefter den løber i en grøn landskabskile på det sidste stræk ned mod Møllevej. Der kommer gode stiforbindelser i området og ud til naboområderne.

Rækkehusene får udsigtskiler til Værebro ådal og fælles grønne arealer, og parcellerne skal også orienteres omkring grønne fælles områder.

Lokalplanen forventes at blive færdig i løbet af 2017, og der kommer et borgermøde i offentlighedsperioden. Selve byggeriet vil kunne gå i gang i 2018.

Kontakt

Pernille Hjorth Fox
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 13. December 2016

Senest opdateret:

13. December 2016