You are here

250 har testet ny affaldssortering

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
I 6 måneder har 250 borgere i Svogerslev og Hyrdehøj prøvet den nye affaldsordning, som alle i kommunen skal i gang med næste år. Til den tid kommer der nye affaldsbeholdere, hvor bioaffald, metal og glas skal sorteres fra, så der kun bliver den smule tilbage, der kommer i ”restaffald".

Prøveperioden blev rundet af med to møder i sidste uge, hvor deltagerne kunne dele tanker og erfaringer om den nye ordning og høre mere om resultaterne for hele testen.

Formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Paludan, gæstede det ene af møderne og fortalte om Roskilde Kommunes grønne ambitioner.

Testen er generelt gået godt. Kommunens affaldsfolk kan se, at det affald, som borgerne har sorteret fra til genanvendelse i perioden, overordnet er meget flot sorteret. Bioaffald i testen er af en meget høj kvalitet, og der er blevet sorteret store mængder.

Men testen viser også, at der er brug for at finpudse den nye ordning. For eksempel vil kommunen uddele særlige poser til bioaffald, som har en bedre kvalitet end dem, der blev testet.
Testen understreger også at, det er meget vigtigt, at binde en fast knude på posen til bioaffald for at undgå væske og små dyr i sin affaldsbeholder.

Endelig er der blevet gjort mange erfaringer om det informationsmateriale, som resten af kommunens indbyggere skal modtage, når de skal tage den nye ordning i brug.

Det er måske ikke så overraskende at sorteringen i testen har været god, når man hører kommentarerne fra mødedeltagerne. Deltagerne er generelt meget positive omkring sorteringen, og til begge møder blev det bemærket, at deltagerne foruden at sortere deres affald, også havde fået væsentligt større fokus på deres ressourceforbrug i hverdagen generelt.

Ifølge en interviewundersøgelse, der blev foretaget sidst på sommeren, tilkendegav 79 % af de adspurgte, at de havde lært at sortere deres affald på blot en uge.

Fakta
Resten af Roskilde Kommune starter fra maj 2017 på den nye affaldssortering.

Ordningen rulles ud i 6 etaper og starter i Roskilde syd.

Som udgangspunkt vil villaer modtage 2 nye 2-delte beholdere. I de 4 rum skal sorteres metal, glas, bioaffald og restaffald.
Beholderne erstatter den nuværende skraldespand til dagrenovation.
Affaldet indsamles i nye skraldebiler med 2 kamre, så sorteringen selvfølgelig fortsætter hele vejen til behandlingsanlægget.

Borgerne beholder de nuværende papirbeholdere.

For at gøre den nye sortering så bekvem som mulig, udleverer Roskilde Kommune, sammen med de nye skraldespande, en lille spand særligt til bioaffaldet, der skal bruges inde i køkkenet.
Kommunen sørger også for særlige bio-nedbrydelige poser til bioaffald. På den måde kan affaldet sendes til et særligt behandlingsanlæg, hvor der sker en forgasning. Slutproduktet bliver både gas, varme og gødning til markerne.
Udlevering af bioposer vil ske løbende.

Læs mere om den nye affaldsordning på Skidtergodt.dk.

Yderligere oplysninger
Formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Bejer Paludan, telefon 5048 5066, jonasp@roskilde.dk
Affaldsplanlægger Mona Jensen, telefon 4631 3635,  MonaJensen@roskilde.dk
 

Dato: 04. November 2016

Senest opdateret:

04. November 2016