You are here

3 skoler får sikrere skolevej

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Østervangsskolen, Gadstrup Skole og Klostermarksskolen får penge til sikrere skoleveje. Plan- og Teknikudvalget har besluttet at de tre skoler skal have del i en pulje på i alt 1 mio. kr. til at øge sikkerheden.

Skolerne er udvalgt efter en runde på kommunens skoler, hvor de mange ønsker til trafiksikkerhed er samlet ind.

Konkret drejer det sig om, at Astersvej ved Østervangsskolen, Ramsømaglevej ved Gadstrup Skole og Kongebakken ved Klostermarksskolen får dæmpet hastigheden.

På alle tre veje er en del af problemet forældre, der afleverer i bil, som parkerer så det generer børn på cykel eller gåben. Det skaber utryghed og får færre til at vælge cyklen eller gå i skole.

Pengene skal primært bruges til hastighedsdæmpende foranstaltninger, som fx bump eller chikaner.
Men erfaringer med trafiksikkerhed omkring skoler siger, at fysiske tiltag ofte ikke er nok i sig selv til at skabe den gode adfærd blandt forældre og elever.
Der afsættes derfor også midler til at inddragelse eleverne, som skal være ambassadører for sikker trafik omkring de tre skoler.

”Vi skal prioritere hårdt, når vi fordeler den pulje, vi har til trafiksikkerhed ved skolerne, så vi tager det mest akutte først”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Torben Jørgensen.

”Samtidig vil jeg også opfordre alle trafikanter, der færdes omkring vores skoler, om at tage et ansvar selv. Sikkerhed handler i lige så høj grad om vores adfærd som om at lave vejbump. Kør langsomt og tag hensyn til børnene, som jo endnu ikke er rutinerede trafikanter”, siger Torben Jørgensen.

Fakta

Kommunen har tilbudt alle private og kommunale skoler i Roskilde et besøg og har i foråret besøgt de 15 skoler, der ønskede det.
På den baggrund er der kommet mange ønsker om trafiksikkerhed frem. 

Der er også gennemført en skoletransportundersøgelse på alle kommunens private og kommunale skoler, der viser andelen af hvor mange, der transporterer sig selv i skole, fx på cykel eller gåben.
Undersøgelsen er udarbejdet af Transportlaboratoriet for Roskilde Kommune, og den har været medvirkende til at udvælge de tre skoler, der er blevet prioriteret.

Gadstrup Skole har den næstlaveste andel blandt de kommunale skoler af elever, der transporterer sig selv.

På Østervangsskolen er der sket et dødsuheld med en lærer i 2017, og der er mange parkerede biler til gene for trafikanterne og usikre krydsninger.

På Klostermarksskolen har der lige siden ombygningen af skolen været stor utryghed på Kongebakken med parkerede biler om morgenen i myldretiden.

Kontaktoplysninger
Formand for Plan- og Teknikudvalget, Torben Jørgensen
2835 1889, torbenj@roskilde.dk

Projektleder Morten Heegaard Christensen
4631 3722, Mortenhc@roskilde.dk

Dato: 08. September 2017

Senest opdateret:

08. September 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik