You are here

Både små og store borgere får glæde af puljemidler

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
Sundhedsplejersker skal tidligere opspore familier, der ikke trives, og ældre borgere får bl.a. en hjælpende hånd til at huske at tage deres medicin.

Et kommende projekt sætter fokus på at sikre trivslen hos kommunens helt små borgere og deres forældre. Kommunens sundhedsplejersker skal uddannes til tidligere at spotte, hvilke familier der kan have brug for en hjælpende hånd. Sammen med barnets forældre skal sundhedsplejerskerne finde ud af, hvad der skal til, for at barnet får en god, tryg og udviklende hverdag. Erfaringer fra bl.a. Københavns Kommune viser, at sundhedsplejerskerne bliver i stand til tidligere at tilbyde den rette støtte og hjælp til familien.

I den anden ende af livet vil kommunen gerne støtte og hjælpe ældre borgere. I udviklingspuljen støttes bl.a. brug af elektroniske medicinkasser som fremover skal minde borgere om at tage deres medicin. Et andet projekt skal sikre,  at personalet, der har kontakt til de ældre borgere, får opdateret og mere viden om hygiejniske principper, som kan forebygge spredningen af smitsomme sygdomme:

- Det kan både være svært og hårdt at blive en ny familie. Vi ønsker at give de familier, der ikke trives, en ekstra hånd så deres barn og de selv kan få en god start. Derfor vil vi gerne uddanne vores personale til at spotte familiernes udfordringer så tidligt som muligt, forklarer formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Morten Gjerskov, og han fortsætter:

- Derudover ved vi, at nogle borgere, der får medicin hver dag, ind imellem glemmer at tage medicinen til tiden. Derfor vil vi gerne stille en elektronisk medicinkasse til rådighed, der både har huskefunktion og kvitteringsknap, når medicinen er taget. Hvis medicinen alligevel glemmes, får sygeplejersken besked og kontakter borgeren.

De tre projekter koster samlet 750.000 kr. og stammer fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspuljer for 2017.

FAKTA OM DE TRE PROJEKTER

  • Efteruddannelse af sundhedsplejersker: Sundhedsplejen uddannes i brug af to forskellige metoder til hurtigere at få blik for familier, der ikke trives. Den ene kaldes ADBB metoden (Alarm Distress Baby Scale) og bruges til at  identificere familier, der har brug for en særlig indsats. Derudover opkvalificeres fem sundhedsplejersker i metoden Circle of Security (COS), der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og forældre. Pris: 250.000 kr.

  • Indkøb af 50 elektroniske medicinkasser: Kassen kan medbringes overalt, og brugerne guides nemt undervejs uden brug af manual. Medicinkassen kan benyttes i både hjemmeplejen og på plejecentre. Sundhedspersonalet kan via en app på deres håndholdte enhed se, om borgeren har indtaget sin medicin. Pris: 300.000 kr.

  • Kompetenceløft i forhold til viden om hygiejne: Med henblik på at forebygge spredning af smitsomme sygdomme skal personale på ældreområdet på kursus for at få opdateret viden om de nyeste hygiejniske principper. Pris: 200.000 kr.

 

 

Dato: 15. Marts 2017

Senest opdateret:

17. Marts 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik