You are here

Bedre livskvalitet og samfundsøkonomi med sundhedstjek

Af Lise Hammershøj, Kommunikation
Et projekt med systematiske sundhedstjek af udviklingshæmmede borgere i Roskilde Kommune skal fremme lighed i sundhed. Samfundet kan spare mange penge ved at fange problemerne i tide, og borgerne får en øget livskvalitet.

Man ved godt, at udviklingshæmmede borgere lever kortere tid end andre. Man ved også, at mange udviklingshæmmede har svært ved at formulere sig om, hvordan de har det. Gennem Projekt Sundhedstjek skal sundhedsproblemer blandt udviklingshæmmede i Roskilde Kommune opspores og forebygges. Midtvejs viser resultaterne, at 78 procent skal i behandling eller undersøges nærmere.

Målet med projektet er todelt: Sundhedstjekket skal dels føre til større velbefindende og øget livskvalitet blandt borgerne. (Og dermed sikre større lighed i sundheden blandt kommunens borgere.). Dels give en sundhedsøkonomisk gevinst på sigt. Tanken er, at lægen fanger sundhedsproblemerne, inden de vokser sig store – og dyre:

”Sundhedstjekket har store lokale og nationale perspektiver, når hele 78 procent af de undersøgte udviklingshæmmede borgere har behov for behandling eller ekstra undersøgelser. Rigtigt mange udsatte borgere vil få et både bedre og længere liv, og vi kan som samfund hente en økonomisk gevinst, når vi fanger sundhedsproblemerne tidligt. Jeg håber, at man hurtigt får udrullet sundhedstjekket i hele landet, så alle får glæde af de gode resultater fra Roskilde,” siger borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen.

Kort sagt går Projekt Sundhedstjek ud på, at den praktiserende læge giver den udviklingshæmmede borger et grundigt sundhedstjek bl.a. på baggrund af et sundhedsskema, som borgeren har udfyldt på forhånd i samarbejde med sin hjemmevejleder.

Midtvejsstatussen på Projekt Sundhedstjek viser markante resultater

  • Hos 49 % af borgerne gav det på forhånd udfyldte sundhedsskema anledning til yderligere undersøgelse. (Dvs. hvis ikke lægen havde haft skemaet, er der stor risiko for, at noget var blevet overset.)
  • Hos 45 % af borgerne gav resultatet af blodprøverne anledning til yderligere behandling eller udredning.
  • 30 % af borgerne havde nedsat hørelse (Bedre hørelse gør det lettere for borgerne at indgå i sociale relationer, se tv, høre radio osv.).
  • 28 % af borgerne havde problemer med fødderne (Ved at løse problemet får borgeren mere lyst til at bevæge sig, fordi det ikke længere gør ondt at gå. Manglende motion er ofte et problem hos udviklingshæmmede borgere).
  • 17 % skulle i behandling for mangel på D-vitamin (D-vitaminmangel giver træthed, muskelsmerter, humørsvingninger mv.)

Endelig giver projektet ny viden. Vi får et billede af den generelle sundhedstilstand blandt vores udviklingshæmmede borgere, som ikke har været tilgængelig tidligere.

Hvad er perspektiverne?

Sundhedsindsats omfatter et større sundhedstjek hos egen læge kombineret med en sundhedsfaglig kompetenceudvikling af borgernes hjemmevejledere, som har en meget vigtig rolle i processen. Begge dele koster naturligvis penge. Men her midtvejs i projektet synes det at være en god investering. Borgerne kommer i behandling og samfundet sparer penge.

På baggrund af resultaterne her midtvejs udvides projektet til også at omfatte sundhedstjek af udviklingshæmmede borgere under 30 år. Projektet forventes afsluttet 31. august 2017.

Baggrunden for projektet

En dansk undersøgelse fra 2014 viste, at udviklingshæmmede borgere i gennemsnit lever 14 år kortere end andre. Mens der videnskabeligt er uenighed om værdien af sundhedstjek til almindelige mennesker, er der i udlandet fundet evidens for, at sundhedstjek til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser redder liv. Flere og flere lande, bl.a. England og Norge, tilbyder sundhedstjek til alle udviklingshæmmede.  Sundhedsstyrelsen har derfor afsat midler til at afprøve sundhedstjek i målgruppen på dansk grund.

Roskilde Kommune er sammen med fire andre kommuner (Allerød, Egedal, Svendborg og København) udvalgt til at deltage i projektet. Sundhedsstyrelsen følger og evaluerer projekterne. Roskilde er som første kommune klar med en midtvejsstatus.

Om Roskilde Kommunes del af projektet

107 borgere i Roskilde Kommune er i målgruppen for undersøgelsen – Udviklingshæmmede borgere over 30 år, der bor i eget hjem. 72 borgere har sagt ja. I 52 ud af 67 gennemførte sundhedstjek (78 %) har lægen vurderet et behov for yderligere behandling eller undersøgelser. Hos de 22 %, hvor sundhedstjekket ikke giver anledning til yderligere aktivitet, er borgeren enten sund og rask eller allerede i behandling, dvs. der er ikke afdækket nye helbredsproblemer.

Center for Handicap og Sundhedscentret i Roskilde Kommune samarbejder med PLO-Roskilde (Praktiserende Lægers Organisation), kommunens hjemmevejledere, hjemmeboende udviklingshæmmede borgere og Sundhedsstyrelsen.

Dato: 19. August 2016

Senest opdateret:

19. September 2016

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik