You are here

Borgere får støtte i eget hjem af nyt akutteam

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
 • At dø hjemme i sin egen seng, kan være en tryg og værdig måde at få lov til at afslutte sit liv på, siger formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov

  Fotograf: Colourbox

Ældre medicinske borgere kan se frem til hjælp fra et nyt akutteam. Teamet skal følge op på sygehusets indsats og forebygge indlæggelser. Det sker som led i kommunens arbejde med at styrke indsatsen i borgernes eget hjem.

Fem mio. kr. fra ældremilliarden skal bruges på at oprette et akutteam i hjemmeplejen. Det skal bl.a. forebygge genindlæggelser og følge tættere op på sygehusets indsats, når borgeren er udskrevet.  Det passer ind i Roskilde Kommunes fokus på at tænke rehabiliterende:

- Målet er hele tiden, at borgeren hurtigst muligt skal genvinde fysikken, blive stadig mere selvhjulpen og derigennem forbedre sin livskvalitet. Det gør vi ved i endnu højere grad at hjælpe borgerne i eget hjem, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og fortsætter:

- Vi ved, at sandsynligheden for at undgå både indlæggelser og genindlæggelser er langt større, når vi styrker indsatsen hos borgeren selv. Og borgerne er lettede over at få behandling derhjemme, så de ikke skal gennem en indlæggelse, som både ville tage længere tid og være mere belastende, siger Morten Gjerskov.

Rehabilitering
Kommunen har i forvejen både rehabiliterings- og tryghedspladser, så oprettelsen af akutteamet er blot endnu et element i kommunens palette af sundhedstilbud med fokus på rehabilitering:

- Umiddelbart lyder det langhåret, når vi snakker om at tænke mere rehabiliterende, men kort fortalt vil vi gerne væk fra snakken om skrøbelige ældre. Udgangspunktet er, at der er stærke ældre, hvor nogen i en periode kan være i en skrøbelig situation. Det er en anden måde at se borgeren på, forklarer Morten Gjerskov.

Stor betydning for demente borgere
Naturligvis er der borgere, der er mere skrøbelige end andre. Men i forhold til demente borgere er det ikke mindre vigtigt at have fokus på at forebygge indlæggelser. Ifølge Region Sjællands Forløbsprogram for Demens har borgere med demens ekstra svært ved at fungere i uvante omgivelser og har vanskeligt ved at forklare, hvordan de har det:

- Akutteamet bliver i stand til at give akut sygepleje i borgerens eget hjem, hvilket kan være nødvendigt efter en indlæggelse eller for at forebygge en. Det bliver også til glæde for de borgere, der har demens, slutter Morten Gjerskov.

Akutteamets medarbejdere bliver i stand til at levere en specifik sygepleje og vil derfor supplere den eksisterende hjemmesygepleje.

FAKTA

Akutteamet skal bidrage til at:

 • forebygge forværring af sygdom gennem intensiv pleje i en kort periode
 • forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser
 • styrke opfølgningen på sygehusets behandling og dermed undgå genindlæggelser.

 
Om ældre medicinske patienter
Ældre medicinske patienter er – udover høj alder - ifølge Sundhedsstyrelsen karakteriseret ved en eller flere af følgende faktorer:

 • svær sygdom
 • flere samtidige sygdomme
 • forringet ernæringstilstand
 • nedsat funktionsevne fysisk og/eller kognitivt
 • begrænset mulighed for at drage egenomsorg
 • multimedicinering
 • bor alene og/eller har spinkelt netværk
 • behov for kommunal støtte eller sygehusindlæggelse

 

 

Dato: 20. Marts 2017

Senest opdateret:

20. Marts 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik