You are here

Borgere kan nu vælge fast læge på plejecenteret

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
Roskilde Kommune indfører fast tilknyttede læger på alle kommunens plejecentre, både de kommunale og private.

Den nye lægeordning betyder, at alle beboere på det enkelte plejecenter bliver tilbudt at skifte læge til plejecentrets fast tilknyttede læge:

- Vores ønske er at forbedre livskvaliteten for vores borgere på plejecentrene. Og det er vigtigt at understrege, at det kun er et tilbud. Det er helt frivilligt, om vores borgere vil skifte læge, men jeg tænker, flertallet vil opleve det som en fordel, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og fortsætter:
- Borgerne kan få en bedre og tættere forbindelse til deres læge. En læge, der oftere er hos borgeren, tror jeg på, vil nedbringe medicinbehovet og give færre indlæggelser, som kan være hårde for vores ældre borgere.

Der bliver ikke tale om at fuldtidsansætte nogen, men derimod om at tilknytte forskellige læger, som i forvejen har praksis i nærområdet, i nogle timer. De vil komme forbi plejecentret en til to gange om ugen:

- For det første får vi tilknyttet læger, som er specialiseret indenfor ældreområdet, og for det andet får vi styrket samarbejdet mellem lægen og plejepersonalet. Begge dele til glæde for borgeren, mener Morten Gjerskov.

I opstartsfasen bliver lægeskiftet gratis for beboerne på plejecentret. Alle plejecentre i kommunen får faste læger i løbet af 2017. Ordningen vil være startet op på hovedparten af plejecentrene i løbet af juni 2017.

Andres erfaringer er gode
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) gennemførte i 2012-2014 et pilotprojekt om fast tilknyttede læger på syv plejecentre i fem forskellige kommuner. Her havde ordningen en positiv indflydelse på de ældres velfærd. Fx faldt antallet af indlæggelser for sygdomme, der kan forebygges, mærkbart, og lægerne vurderede, at der blev brugt mindre medicin på plejehjemmene.

I Roskilde skal ordningen også evalueres. Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager en status, når ordningen har været i gang i seks måneder.

Økonomi
Som en del af satspuljeaftalen for 2016-2019 blev afsat 100 mio. kr. til implementering af fast tilknyttede læger på alle landets plejecentre. Roskilde Kommune er fra 2017 og frem tildelt 215.000 kr. årligt.

Dato: 06. Juni 2017

Senest opdateret:

08. Juni 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik