You are here

Borgerhøring ændrer vejadgang til Vindinge Nord

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Efter en borgerhøring har Plan- og Teknikudvalget anbefalet byrådet, at første etape af Vindinge Nord ikke får vejadgang fra den gamle del af Vindinge. Samtidig bliver den østlige del af det nye byggeri ikke så højt, som det først var foreslået.

Den første etape i den store udbygning med boliger i Vindinge er lokalplan 665, som er området længst inde mod den det eksisterende Vindinge ved Tingvej og Skovmosevej.
Lokalplanen giver mulighed for at bygge ca. 70 boliger, herunder en større andel almene boliger, der bygges som rækkehuse. 

- Oprindeligt var det planen, at der skulle være en adgangsvej til området fra syd via Tingvej. Men både et borgermøde og mange høringssvar viste tydeligt, at mange var bekymrede for den ekstra trafik og dårlige oversigtsforhold.
Derfor anbefaler vi i Plan- og Teknikudvalget, at byrådet ændrer lokalplanen, så vejadgangen skal ske fra nord med indkørsel fra Tingvej, vest for byen, fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget, Torben Jørgensen.

Der var også bekymring for, at de nye boliger ville blive for høje tæt på eksisterende boliger. Derfor ændres lokalplanen, så der mod boligområdet Stålmosen kun kan bygges i én etage.

Lokalplanen er første skridt i en helhedsplan for Vindinge Nord.  Hele området er ca. 16,5 ha stort og ligger nord for Tingvej og vest for Skovmosevej/Stålmosevej. Området ligger tæt på Roskilde by, og vil desuden få en direkte sti til Trekroner Station.

Helhedsplanen beskriver, hvordan området kan udvikles til et varieret boligområde med plads til forskellige boligtyper og kvarterer. Arealet kan rumme ca. 300 boliger med en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Planen indeholder også nye rekreative forbindelser til Hedeland og til Roskildes Grønne Ring.

Yderligere oplysninger
Byplanlægger Siri Laursen
46 31 35 49, siril@roskilde.dk

Dato: 11. December 2017

Senest opdateret:

11. December 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik