You are here

De små synger

Af Holger Petersen, Skole og Børn
Fire dagtilbud i Roskilde Kommune får papir på, at de er sangbørnehaver

I løbet af de kommende to år bliver fire dagtilbud i Roskilde Kommune certificeret som sangbørnehaver. Det skal give børnene en hverdag med masser af sang og glæde ved at synge, og i de to deltagende børnehuse skal det også komme vuggestuebørnene til gode.

Sangens Hus har taget initiativ til projektet Sangglad, som gennemføres i tæt samarbejde med bl.a. Roskilde Synger. Initiativet har netop været rundt om Skole- og Børneudvalget.

- Roskilde Kommune skal fortsat være førende på musikområdet. Derfor har Roskilde Byråd nedsat et udvalg, som skal udarbejde en strategi for Roskilde Kommune som musikby. Sangbørnehaverne passer flot ind i musikbyen. Vi skal have musikken ind på alle områder, hvor det giver mening, og det gør det i den grad når det gælder børnene. De elsker at synge, og det skal vi stimulere, siger udvalgets formand Claus Larsen.

Musikby strategien skal give Roskilde Kommune en central position, både regionalt og nationalt. Musikken skal være motor for kultur, dannelse og fællesskaber, og samtidig løftestang for vækst og branding.

Sangkraftcenter Roskilde Synger spiller en central rolle i projekt Sangglad, som projektleder i både Sjællands- og Hovedstadsregionen. Og lederen glæder sig til at sende det godt fra start.

- Det er et fantastisk godt projekt og noget som i den grad giver mening. Tidligere har det været sådan, at arbejdet med musikken ofte udføres af den enkelte pædagog, fordi han eller hun kan spille eller synge. Nu kommer hele institutionen til at være bærer af en særlig profil, hvilket med sikkerhed vil kunne mærkes på børnenes kreative udfoldelse og læring, siger Jacob Heide Madsen, leder af Sangkraftcenter Roskilde Synger.

Sang ind i hverdagskulturen

Også de fire dagtilbud Trekroner, Bredgade, Lærken og den selvejende institution Engblommevej er spændte på at komme i gang. Den sangfaglige udvikling og sparring med personalet kommer til at foregå i børnehaverne, som får flere ugentlige besøg af en konsulent fra sangkraftcentret.

- Vi vil have sang til at rodfæste sig stærkere og mere kvalitativt i vores hverdagskultur. Vi er åbne overfor nye ideer, så både børnene og deres familier blive mere involveret i udviklingen af vores sangkultur. Det handler om, at børnene oplever endnu mere sammenhæng, genkendelighed og helhed omkring dem, siger pædagogisk leder Mikkel Ekeløf fra Bredgade Børnehave.

Projekt Sangglad varer frem til sommeren 2020. Til den tid vil 100 børnehaver have papir på, at de er sangbørnehaver med høj faglighed og med sangen løbende som en rød tråd gennem børnehavelivet og den pædagogiske praksis.

Sangens Hus gennemfører projektet i tre etaper i nært samarbejde med landets ti sangkraftcentre. Målet er, at i alt 100 børnehaver i 2020 kan stå på egne ben og selv videreføre den sangkultur, de har indarbejdet i deres dagligdag. Nordea-fonden støtter Sangglad med en bevilling på 16,1 mio. af det samlede projekt til 23.3 mio. kr.

Læs mere om projekt Sangglad

Fakta om Sangkraftcenter Roskilde Synger

Roskilde Synger har siden 2012 udviklet sig til at være en væsentlig kulturel organisation, som medvirker til at statuere Roskilde som musikby. Sangkraftcentret er en vidtfavnende organisation, som samarbejder med mange forskellige aktører både lokalt og nationalt. Roskilde Synger arbejder bredt set for at fremme sangens muligheder og skabe rammer der giver alle mulighed for et kreativt møde med sang.

Læs mere om Roskilde Synger.

Fakta om Sangens Hus

Sangens Hus er et nationalt samarbejdsforum for sangaktører, med fokus på at fremme sangen i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter. Sangens Hus er støttet af Kulturministeriet og indskrevet i kulturministerens musikhandlingsplan for 2015 – 2018.

Læs mere om Sangens hus.

Dato: 14. Februar 2017

Senest opdateret:

15. Februar 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik