You are here

Del af Trekroner Centervej omlægges

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Meddelelse: Byrådet har på sit møde d. 29. august 2018 i overensstemmelse med vejlovens § 15 besluttet at igangsætte nedlæggelse af del af vejareal litra 7000ac beliggende som en del af Trekroner Centervej. Vejarealet udgår som færdselsareal.

Det omhandlede areal fremgår af nedenstående kort.

Efter vejlovens § 124 stk. 6 skal denne meddelelse indeholde oplysninger om vejlovens § 124 stk. 2 og 7:

Vejlovens § 124 stk. 2:
Skal vejen opretholdes helt eller delvist som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvist opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er af vigtighed for en ejendom.

Vejlovens § 124 stk. 7:
Planlægges vejen eller dele af denne ikke oprethold som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen skal opretholdes i medfør af stk.2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 6 inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Ingen ejendomme har adgang over det vejareal der nedlægges.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 04. September 2018

Senest opdateret:

04. September 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik