You are here

Elever og forældre kan nu klage over mobning

Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Mobning kan få store konsekvenser for børns trivsel, faglige indlæring og selvværd, og det kan komme til at præge dem resten af livet.

    Fotograf: Colourbox

Lovændring kræver strategi mod digital mobning og giver elever og forældre adgang til at klage over manglende mobbeindsats

Mobning kan få store konsekvenser for børns trivsel, faglige indlæring og selvværd, og det kan komme til at præge dem resten af livet. Derfor har alle Roskilde Kommunes folkeskoler en strategi mod mobning.

Nu får forældre og børn mulighed for at klage, hvis skolen ikke lever op til strategien. Fra 1. august er der nemlig sket en ændring i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og i lov om folkeskolen. Ud over adgangen til at klage medfører lovændringen, at skolernes antimobningsstrategier nu skal indeholde en strategi mod digital mobning.

- Når børn udsættes for mobning, skal der gribes ind med det samme. Også på de sociale medier, som spiller en kæmpestor rolle i børns og unges liv. Det er noget, skolerne er meget opmærksomme på, og mange af dem har nu skrevet digital mobning ind i deres antimobningsstrategier, siger Claus Larsen, der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Han peger samtidig på, at især klubberne i Roskilde Kommune gør en stor indsats for at lære børn og unge at håndtere chikane og mobning på sociale medier. Noget, de også samarbejder med skolerne om.

Det følger af lovændringen, at skolen straks skal reagere med midlertidige foranstaltninger, hvis en elev udsættes for mobning. Samtidig skal den inden for ti dage udarbejde en handleplan for, hvordan problemet skal løses.

Lovændringen giver som nævnt nye muligheder for at klage til kommunen, hvis børn og forældre oplever, at deres skole ikke efterlever reglerne om mobning.

- Skolerne vil selvfølgelig gribe ind, når de oplever, at der er elever der mobbes. Hvis en elev og forældrene ikke er tilfredse med skolens indsats, kan de klage. Vi vil i Skole- og Børneudvalget følge nøje med i de klager, der kommer, og de afgørelser, der træffes. Og om de fører til ændring af praksis og nye indsatser, siger Claus Larsen.

Hvis eleven og forældrene ikke får medhold i deres klage, skal den sendes videre til en ny statslig klageinstans mod mobning. Den kan gribe ind ved at påbyde kommunen at handle, hvis den vurderer, at klageren har ret.

Dato: 04. Oktober 2017

Senest opdateret:

04. Oktober 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik