You are here

Forsøg med ledelinjer i Skomagergade evalueres

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Et forsøg med nye ledelinjer i Skomagergade har været til diskussion på det seneste. Forsøget kom i stand efter en tur i området, hvor handicaporganisationer og Plan- og Teknikudvalget bedømte fremkommeligheden i bymidten. Nu skal placeringen af linjerne evalueres for at finde det bedste forløb.

Problemet i Skomagergade har været, at ledelinjerne faktisk ikke har været ført gennem hele gaden. De har bl.a. været afbrudt ved de runde brostensmønstre. Derfor skal der findes en løsning, hvor linjerne går ubrudte på hele strækningen.

Skomagergade blev anlagt på et tidspunkt, hvor der ikke blev tænkt i ledelinjer, så udfordringen er at få placeret linjerne, hvor de falder naturligt ind i gadens forløb. Lægges en linje i midten, er der de mønstrede felter at tage hensyn til, og lægges der linjer i siden, kan de komme for tæt på udstillingsarealerne.

Kommunen vil nu gå hele forsøget igennem sammen med en svagtseende for at finde det forløb, der både tager hensyn til det æstetiske og til de blinde og svagtseendes fremkommelighed.

Herefter kommer der en indstilling til, hvilke dele af linjen, der evt. skal bevares og hvilke dele, der skal laves anderledes.

Kontakt

Birgitte Løkke
Rådhusbuen 1 - gl. bygning, 2. sal lokale 326
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 07. December 2016

Senest opdateret:

07. December 2016