You are here

Har du hjerte- og husrum til en ung flygtning?

Af Holger Petersen, Skole og Børn
Roskilde Kommune søger familier, borgere med et ledigt værelse og midlertidige forældremyndighedsindehavere til uledsagede flygtningebørn og unge mellem 12 og 17 år.

Uledsagede flygtningebørn og unge, der kommer til Danmark, skal have et sted at bo. De skal også have en familie eller personer omkring sig, som tager sig af dem og hjælper med integrationen i det danske samfund.

Derfor søger Roskilde Kommune familier og personer, der har interesse i og overskud til at byde et barn eller en ung, der er flygtet til Danmark uden mor og far, velkommen i deres familie, hjem og netværk.

Hvad kræver det at blive integrationsfamilie?

For at blive integrationsfamilie kræves en generel godkendelse som plejefamilie. Roskilde Kommune anbefaler, at interesserede familier deltager i informationsmødet hos Socialtilsyn Øst i Holbæk den 6. februar kl. 16.30-18.30. Du finder informationer om mødested og godkendelsesproces her: www.socialtilsynost.dk

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at blive integrationsfamilie for et barn eller en ung, der er flygtet, eller om løn og ansættelsesvilkår, så besøg www.familieplejen.roskilde.dk. Du er også velkommen til at kontakte tilsynskonsulent Louise Vig Ørnsholt på telefon 46 31 58 61 eller mail louisevig@roskilde.dk.

Personer eller familier med et ledigt værelse

Har du et ledigt værelse, som du gerne vil leje ud til en ung, der flygtet alene, er du med til at give den nyankomne en god start på tilværelsen i et nyt og ukendt land. Som udlejer bliver du den unges kontaktperson og den person, den unge kan gå til for at få hjælp i hverdagen.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at leje et værelse ud til et ung, der flygter alene, afholder Roskilde Kommune et åbent informationsmøde d. 19. januar 2017 kl. 18.00 i Auditoriet på Roskilde Rådhus. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Bent Hansen på telefon 46 31 58 10 eller på mail bentemh@roskilde.dk.

Midlertidig forældremyndighedsindehaver

Roskilde Kommune søger frivillige borgere, der vil være med til at sikre flygtede børns og unges tarv og rettigheder ved midlertidigt at påtage sig forældremyndigheden. Som støtteperson bliver du måske også en kommende god ven i barnets eller den unges netværk.      

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at blive midlertidig forældremyndighedsindehaver, afholder Roskilde Kommune et åbent informationsmøde d. 19. januar 2017 kl. 18.00 i Auditoriet på Roskilde Rådhus. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Bent Hansen på telefon 46 31 58 10 eller på mail bentemh@roskilde.dk.

Dato: 13. Januar 2017

Senest opdateret:

13. Januar 2017