You are here

Ja til frikommunenetværk og billige boliger fra ministeren

Af Michael Dahl Nielsen
Roskilde Kommune og fem andre kommuner har i dag fået grønt lys for at tænke ud af boksen og skaffe flere billige boliger til udsatte borgere. Manglen på billige boliger er stor, og de seks kommuner, der skal finde nye løsninger er: Aarhus, Favrskov, Randers, Roskilde, København og Høje-Taastrup.

De seks kommuner indgår i et såkaldt frikommunenetværk, som netop har fået ja fra Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann (V) til deres fælles ansøgning om at sætte en række projekter i søen for at løse udfordringen med at skaffe billige boliger. Manglen på billige boliger har de seneste år været stigende, bl.a. fordi flere mennesker er kommet på lave sociale ydelser. Det berører især borgere med lav indkomst, studerende, hjemløse og flygtninge.

”Flere og flere danskere med lave indkomster har ikke råd til tag over hovedet. Det er ikke rimeligt, og derfor er jeg glad for, at vi nu får lov til at udfordre reglerne og give rum for andre og nye boligløsninger. Vi kan afprøve nye boligformer fx ved at bygge midlertidige boliger eller dispensere for krav til byggeri, som ellers ville gøre boligen for dyr. Nu kan de gode ideer blive til virkelighed”, siger en glad borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen

Nye løsninger skal findes

Samtidig ønsker kommunerne at sikre, at boligen i højere grad understøtter borgernes udvikling end den gør i dag. Det gælder fx borgere, der bor i et botilbud. Her kan midlertidige lejekontrakter være en mulighed, inden borgeren tilbydes en varig løsning. Det kan være en borger som arbejder hen imod at bo i egen bolig eller en borger, som kommunen gerne vil følge i en periode for at sikre det rigtige tilbud.

Enkelte kommuner peger på muligheden for, at kommunen i særlige tilfælde kan give et midlertidigt huslejetilskud til borgere. Dels kan flere boliger komme i spil via kommunernes anvisningsret, og dels kan borgeren komme videre med livet i egen bolig. Det kan være en stor hjælp for mennesker, der for eksempel har været i et botilbud på grund af en psykisk lidelse, men nu er rask nok til at klare sig selv i egen bolig. Det kan også være et menneske, der har været hjemløs, og som nu med et midlertidigt huslejetilskud kan komme på ret køl.

Projekterne skal beskrives nærmere for ministeriet inden 1. december, der følger ikke penge med frikommunenetværket. 

Dato: 10. Oktober 2016

Senest opdateret:

31. Januar 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik