You are here

Kommunen køber 50.000 nye affaldsbeholdere

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Alle énfamilieboliger får i 2017 og 2018 nye beholdere hjemme til restaffald/bioaffald og glas/metal, mens de fortsat skal bruge de gamle papirbeholdere. Roskilde Kommune har underskrevet en kontrakt med PWS a/s om levering af de mange beholdere. De er lavet af minimum 30% genbrugsplast.

Som udgangspunkt vil villaer modtage 2 nye 2-delte beholdere. I de 4 rum skal sorteres metal, glas, bioaffald og restaffald. Beholderne erstatter den nuværende skraldespand til dagrenovation.
Affaldet indsamles i nye skraldebiler med 2 kamre, så sorteringen selvfølgelig fortsætter hele vejen til behandlingsanlægget.
Borgerne beholder de nuværende papirbeholdere.

For at gøre den nye sortering så bekvem som mulig, udleverer Roskilde Kommune, sammen med de nye skraldespande, en lille spand særligt til bioaffaldet, der skal bruges inde i køkkenet. Kommunen sørger for særlige bio-nedbrydelige poser til bioaffald.

I etageboliger bliver der også opstillet affaldsbeholdere til sortering af flere affaldstyper end i dag.

I den nye affaldsordning er det Roskilde Kommune, der ejer affaldsbeholderne, mens det i dag er den enkelte husstand, der skal købe sin egen beholder.  Det giver en større smidighed, når en husstand enten får behov for mere eller mindre volumen til sorteringen.

PWS a/s har mange års erfaring med at producere og levere affaldsbeholdere til kommuner både i Danmark og i udlandet, så udvalgsformand Jonas B. Paludan forventer en smidig overgang til den nye affaldsordning.

”Jeg glæder mig over, at beholderne i sig selv er produceret ved hjælp af genbrug. Samtidig har PWS a/s i sit tilbud lagt stor vægt på at sikre en høj kvalitet i forhold til modtagelse, montering og udkørsel af beholdere i et godt samspil med kommunen,” siger Jonas B. Paludan, formand for Klima- og Miljøudvalget.

Tildelingen af kontrakten er sket ud fra kriterier for kvalitet og service, hvor PWS a/s har givet det bedste bud. Det handler blandt andet om at beholder og låg skal være produceret af et plastmateriale med min. 30 %  plastregenerat (genbrugsplast). Desuden skal både beholder og låg kunne regenereres og dermed indgå i ny plastproduktion.

Kontrakten løber fra 1. marts 2017 til 28. februar 2021.

Kontakt

Anette Sejersen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Affald og Genbrug
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 37 88
Dato: 15. November 2016

Senest opdateret:

18. November 2016