You are here

Kommunens veje og cykelstier har det godt

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
En ny rapport fra SAMKOM - kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde - viser, at vedligeholdelsen af Roskilde Kommunes veje og cykelstier ligger på et højt niveau. Forklaringen er en langsigtet planlægning, der giver mere asfalt for pengene.

Analysen fokuserer på 4 elementer: kørebaner, cykelstier, fortove og broer og andre bygværker med spændvidde på minimum 2 m.

Kørebanerne bliver bedømt ved en såkaldt "gennemsnitlig procentuel restlevetid". For Roskilde Kommunes 466 km. vej er restlevetiden 52%. Når tallet er over 50% betyder det, at vi stille og roligt indhenter det efterslæb for vedligeholdelse, der har været.
De 52% er højere end de fleste omkringliggende kommuner og også betydeligt højere end landsgennemsnittet, som er 42%.
På hele Sjælland ligger kun 5 kommuner højere end 52%.

Også for cykelstierne ligger kommunen flot med en restlevetid på hele 65%

Endelig ser rapporten på behovet for investeringer til sikring af broer og andre bygværker. Her ser det også fornuftigt ud for Roskilde Kommune. Det kommende investeringsbehov over 6 år er opgjort til små 5 mio. kr., hvilket er på det laveste niveau for landets kommuner.

Tilstanden for fortove er ikke målt i Roskilde Kommune.

"Det er dejligt at få bekræftet, at vi generelt har gode veje og cykelstier her i kommunen i forhold til andre", siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

"Det er klart, at der altid vil være steder, hvor der virkelig er behov for at få renoveret - og det fylder meget. Men overordnet har vi en langtidsplanlægning der gør, at vi kan indgå kontrakter med entreprenører på fornuftige vilkår, fordi vi kan udbyde opgaven flere år frem i tiden. På den måde får vi mere asfalt for pengene", siger udvalgsformanden.

Fakta

Analysen af kommunevejenes tilstand er udført i regi af SAMKOM - kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde om det samlede vejnet. 74 kommuner har deltaget med data.

I Roskilde Kommunen anvendes et såkaldt vejforvaltningssystem til, efter objektive faglige kriterier, at udpege de vej- og stistrækninger, hvor det bedst kan betale sig at lægge ny asfalt. Kriterierne i systemet er en kombination af trafikmængden, vejens/stiens nuværende beskaffenhed, vejens betydning samt indmeldinger fra "Giv et praj" - app´en. Derudover bliver der udført visuelt tilsyn.

Inden udvælgelsen har der været dialog med ledningsejerne, for at det i videst muligt omfang kan undgås, at de graver i nyasfalterede veje. Der vil dog kunne opstå akutte ledningsarbejder, som betyder, at enkelte veje- og stistrækninger kan blive udsat.

Læs rapporten her

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/kommuner/samkom/Landsdækkende%20analyse/Documents/Landsdaekkende%20analyse%202017%20-%20stor.pdf

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 04. Juni 2018

Senest opdateret:

04. Juni 2018

Kommentarer

Truelstrupvejen, 4130 Viby Sj.

Denne vej er under alt kritik. Den er hullet og med dårlige kanter, som er direkte farlige for cyklister og knallerter m.m.
Det er virkelig udkant Roskilde. Jeg fatter ikke, at denne vej ikke bliver asfalteret i år, når kommunen kan bruge masser af penge på ændring af Parkvej, samt asfalt på stier mellem Søndergade og Vibevej.
Mvh. Ole Gøbel Poulsen

Truelstrupvejen

Hej Ole
Hvis der er konkrete huller eller andet, du mener skal repareres her og nu, så benyt vores funktion her: http://roskilde.dk/giv-et-praj
Om vejen kommer på prioriteringslisten for at få et helt nyt lag asfalt afhænger både af objektive målinger og af indrapporteringer via Giv et praj.
Mvh Lars Elmsted, Roskilde Kommune

Store huller i asfalten i Ringparken ved Fakta.

Jeg ved ikke, hvem der står for asfalteringen i Ringparken.
Der er flere steder, hvor der er store huller og tilsvarende risiko for at falde..
På dette sted - ved Fakta - kører der hver dag kæmpestore lastbiler, som skal aflevere varer. Men asfalten kan slet ikke holde til disse tunge køretøjer.

Ringparken

Hej Karsten Krabbe
Med mindre hullerne er på Køgevej, så er det nok Boligselskabet Sjælland, du skal henvende dig til. Vejene i selve Ringparken hører til der.
Mvh Lars Elmsted, Roskilde Kommune

Frederiksborgvej

Jeg er cyklist i Roskilde og har haft glæde af flere af de ny renoverede stier - dejligt -men men men der er stadig mange rigtig dårlige -
Frederiksborgvej er ganske uhyggelig med alle "lapperne" specielt lapper på langs som er meget lange og ganske farlige fordi cykelhjul let "fanges´" i overgangen. Og de øvrige lapper giver utrolig mange bump på vejen.
Den øverste del af Frederiksborgvej hvor der ikke er cykelsti er ligeledes ganske farlig for cyklister fordi tilstanden er utrolig dårlig og ikke mindste den nye rundkørsel synes helt håbløs.
Ligesom rampen lige efter rundkørslen let bringer cykler i fare.

Frederiksborgvej

Nogle af de værste strækninger af cykelstierne langs med Frederiksborgvej ml. Sankt Clara Vej og A6 asfalteres i år.

Frederiksborgvej ml. Dronning Margrethes Vej og Sankt Clara Vej bliver asfalteret i 2018. Dog skal vi inden da have renoveret kantsten og fortove.

Som supplement kan jeg fortælle, at ved Sankt Josef Skole bliver der lavet en hævet flade – ligeledes i 2018. Projektet går i gang i skolerne sommerferie.

Grus stien fra Viby Station til Grønningen.

Ude på ovennævnte sti, som løber parallelt med vores grund på Alfedalen er der i øjeblikket lavet nogle røde markeringer (cirkel med et kryds) i græsset på hele stien. Hvad skal der ske derude? mvh. Michael

Stien fra Viby Station til Grønningen

Hej Michael
Der kommer lys på stien. De røde markeringer er placering af masterne.
Så glæd dig til de mørke timer ;-)

Københavnsvej

Det kan godt være cykelstierne i Roskilde har det godt. Men Københavnsvej er frygtelig.
Det er nærmest umuligt at holde øje med hvad der sker omkring en, for øjnene er klistret til cykelstien for at være sikker på man ikke kører ned i huller (og dem er der rigtig mange af) eller over lappede steder der er meget højere end resten af vejen.
Det gælder faktisk fra Røde Port og ud.
Det er faktisk først når man kommer på Høje Taastrup siden af cykelstien at den er til at køre på....

Københavnsvej

Hej Ann
Du har helt ret - og der er løsninger på vej - men også andre projekter på strækningen, hvor det giver mening, at de kommer først for at asfalten ikke skal brydes op igen..

På cykelstien langs med Københavnsvej fra motorvejen til kommunegrænsen er vi ved at afklare mulighederne for at sætte kantstene langs med vejen og cykelstien og etablere mere vejafvanding. Dette skal laves før en asfaltering af cykelstien - som ellers står højt på listen.

Den indre del af Københavnsvej fra Røde Port til Østre Ringvej står til at skulle graves op af fjernvarmen. Vi har ikke fået en præcis tidsplan, men det giver ikke mening at asfaltere cykelstierne på denne strækning før det arbejde er færdigt.

Og så skal vi jo heller ikke glemme, at vi har supercykelstiprojektet på Københavnsvej. Det indbefatter en række tiltag, hvor cyklisterne får højere prioritet - og det vil også rundt omkring kræve noget gravearbejde.

Så - som du kan se - er det korte svar, at strækningen er prioriteret højt, men det samtidig vil være dumt at lægge ny asfalt på, før de andre ting er gennemført.

Mvh Lars Elmsted, Roskilde Kommune

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik