You are here

Kontrol af sociale ydelser sparer kommunen for 13 mio. kr.

Af Lise Hammershøj, Social, job & sundhed
Nogle borgere misforstår reglerne om sociale ydelser, mens andre glemmer at orientere kommunen om ændringer, som påvirker ydelserne. Uanset gavner det kommunekassen at få stoppet uretmæssige udbetalinger

I 2016 har Roskilde Kommunes kontrolteam opdaget uretmæssig udbetaling af sociale ydelser i 186 sager for godt 16,1 mio. kr. Den kommunale andel beløber sig til ca. 13 mio. kr. – resten tilfalder staten:

- Det er vigtigt, vi sikrer os, at borgerne modtager det, de har ret til - hverken mere eller mindre. Og i dette tilfælde gavner det kommunekassen og dermed alle skattepligtige borgere i kommunen, at vi får stoppet uberettiget ydelser, siger Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Krav om tilbagebetaling

Kontrollen vedrører både et stop for ydelser til berørte borgere, som ikke er berettiget til det, men i visse tilfælde også tilbagebetaling af ydelser. Det beløb udgjorde i 2016 1,7 mio. kr. Det kan eksempelvis være borgere, der er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, som uberettiget har modtaget kontanthjælp eller sygedagpenge.

Stigning i antal anmeldelser på 17 %

I 2016 modtog kontrolteamet 353 anmeldelser fra borgere, kommunale medarbejdere og samarbejdspartnere (telefonisk, personligt og anonymt via kommunens hjemmeside). Det er en stigning på godt 17 % i forhold til året før:

- Stigningen i anmeldelser skyldes meget enkelt, at kontrolteamet, der tjekker ydelserne, nu sidder tættere på de sagsbehandlere, der bevilliger ydelserne. Det har givet teamet langt større synlighed blandt sagsbehandlerne, forklarer Bent Jørgensen og fortsætter:

- Et godt samarbejde internt i kommunen er en væsentlig del af den effektive kontrolindsats, ligesom samkøring af de forskellige IT-systemer fanger uregelmæssigheder, der bør undersøges nærmere.

Udover at kontrollere konkrete sager fungerer kontrolmedarbejderne også som konsulenter for sagsbehandlerne i kommunen. Det hjælper med til at holde fokus på, at borgere og virksomheder får den eller de ydelse(r), de er berettiget til.

FAKTA

  • Sidste år modtog kontrolteamet 353 anmeldelser fra borgere, kommunale medarbejdere og samarbejdspartnere (telefonisk, personligt og anonymt via kommunens hjemmeside).
  • Det er en stigning på godt 17 % i forhold til 2015. En del af stigningen skyldes en organisatorisk ændring, så Kontroltemaet nu sidder i kommunens Ydelsescenter sammen med sagsbehandlerne, der bevilliger ydelserne.
  • I 2015 var den kommunale besparelse 12.1 mio. kr., mens den i 2016 var på 13 mio. kr.
  • Roskilde Kommunes kontrolteam tjekker ikke kun borgere på baggrund af konkrete anmeldelser, men fungerer også som konsulenter for kommunens medarbejdere.
Dato: 05. April 2017

Senest opdateret:

05. April 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik