You are here

Kystsikring i Jyllinge er nærmere et udbud

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Arbejdet med at kystsikre Jyllinge Nordmark er nu så langt, at udbudsmaterialet til entreprenørerne kan finpudses samtidig med, at klagenævn og andre myndigheder arbejder med de juridiske forhold.

Klagefristen er slut for en række planer og tilladelser, som skal være på plads, før selve projektet om kystsikring af Jyllinge Nordmark kan sendes i udbud hos entreprenørerne.

Der er kommet 5 klager over planforhold, men ingen af disse har umiddelbart opsættende virkning. Forberedelserne af udbudsmaterialet kan fortsætte samtidig med, at klagerne bliver behandlet.

Roskilde Byråd behandlede 4 sager på dets møde den 29. november sidste år:

  • Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven om at gennemføre projektet, herunder ny bidragsfordeling og justering af Østdiget
  • Lokalplan 668 og kommuneplantillæg
  • VVM-tilladelse
  • Dispensation fra åbeskyttelseslinje

Klagefristen for sagerne var en måned senere – den 29. december. På det tidspunkt var der kommer 5 klager, der alle handlende om forhold om lokalplanen, kommuneplantillægget og VVM. Der er ingen klager over ny bidragsfordeling eller dispensationen fra åbeskyttelseslinjen.

Det, som klagerne omhandler, har ikke opsættende virkning, med mindre klagenævnet beslutter noget andet, så dialogen med digelaget og grundejerne om færdigprojekteringen og udbudsmaterialet kan fortsætte. Samtidig behandler klagenævnet de 5 klager og resultatet heraf kan evt. senere indarbejdes i det endelige materiale.

Endelig mangler der en tilladelse efter vandløbsloven, der handler om en reguleringssag, der giver tilladelse til sluse og fløjdige. Denne høring slutter den 15. januar 2018, og der er efterfølgende klageadgang.

”Jeg og mange borgere i Jyllinge Nordmark er optaget af projektets fortsatte fremdrift. Derfor tror jeg mange er glade for, at digelaget og Roskilde og Egedal kommuner i de kommende måneder kan arbejde videre parallelt med den konkrete planlægning og de juridiske forhold, så det første spadestik ikke bliver forsinket”, siger borgmester Joy Mogensen.

”Udbuddet er meget omfattende i så stort et projekt som dette – og der er mange, der skal inddrages omkring de sidste detaljer. Vi satser på at have fundet entreprenøren omkring sommerferien”, siger Joy Mogensen.

”Klagerne skal selvfølgelig behandles korrekt, men vi er nu i den situation, at det kan ske samtidig med, at vi venter på Kystdirektoratets endelige afgørelse og digelaget og kommunen færdiggør udbudsmaterialet. Det håber jeg kan give de berørte borgere mere ro i maven”, siger den nye formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 03. Januar 2018

Senest opdateret:

08. Januar 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik