You are here

Lokalplan 612 bliver til 668

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Plan- og Teknikudvalget sender nu forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark i høring. Det skyldes, at Planklagenævnet i april 2017 erklærede lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark for ugyldig.

Nummer 612 havde ikke kunnet nå at blive koordineret med nogle ændringer omkring følsom natur i kystbeskyttelsesprojektet. Derfor er lokalplan 612 blevet til forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark, og store dele af lokalplanen er ikke ændret. Plan- og Teknikudvalget har nu besluttet af sende forslaget i offentlig høring.

”Når staten siger, at vi skal lave noget om, så gør vi det selvfølgelig. Vores 1. prioritet er stadig, at digelaget – med hjælp fra kommunen – skal have det her projekt sat i gang hurtigst muligt”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Torben Jørgensen.
”Heldigvis har det her ikke nogle konsekvenser for tidsplanen for kystbeskyttelsesprojektet, fordi andre forløb med godkendelser alligevel skal køre i den kommende tid”, siger udvalgsformanden.

Forskellen på den tidligere plan er overordnet, at planen - og tilhørende miljøvurderinger – er tilpasset det kystsikringsprojekt, som digelaget nu søger om at få realiseret.
Det betyder også, at der i den nye lokalplan i højere grad er taget hensyn til beskyttede naturtyper (strandenge og kalkoverdrev) langs fjorden og åen.

Stier og fælles friarealer fastholdes som i lokalplan 612.

Fakta

  • Der har været afholdt indledende høring af forslaget før sommerferien (2. – 18. juni).
  • Der kom i alt 18 høringssvar, heraf halvdelen med indsigelse mod udlæg af stier og fælles friarealer.
  • På baggrund af høringssvarene og miljøvurderinger udsendes forslag til lokalplan 668 nu i offentlig debat.
  • Lokalplanen får følgeskab at tillæg 7 til Kommuneplan 2016, miljørapport, samt Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Natura 2000 konsekvensvurdering af det mere natur-skånsomme projekt.
  • Planforslagene sendes i offentlig høring i perioden 15. september til 12. november, hvor de kan findes på roskilde.dk/indflydelse.
  • Der er planlagt offentligt møde om lokalplanen den 23. oktober.

Se udvalgssagen her

Dato: 11. September 2017

Senest opdateret:

11. September 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik