You are here

Mere eller mindre vindkraft?

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
15 eksisterende vindmøller i kommunen er ved at være udtjente. Hvad skal der ske fremover? Hvordan kan man etablere vindmøller i kommuner med en høj befolkningstæthed? Og hvordan kan man bruge erfaringerne fra et lokalt vindinitiativ? Kommunens Klima- og Miljøudvalg tager nu fat på diskussionen.

I Roskilde Kommune er der i dag 15 mindre vindmøller, som producerer hvad der svarer til årsforbruget for omkring 8000-10.000 borgere.

Men sådan bliver det ikke ved med at være. I 2025 vil vindmøller i kommunen producere 6-7 gange mindre strøm, fordi mange af møllerne ikke vil få tilskud og vil kræve mere eftersyn og vedligehold, når de bliver ældre end deres levetid på 20 år. Derfor bliver de fleste nedlagt.

Hvad skal der ske i stedet? Den diskussion har kommunens Klima- og Miljøudvalg taget hul på ud fra rapporten ”Vind i Roskilde (ViRos) - anbefalinger til en vind energi strategi for Roskilde Kommune” forfattet af DTU Vindenergi.

Målet er at tage beslutninger om vindenergi i kommunen i forbindelse med en ny strategiske klima- og energiplan, der skal formuleres i løbet af 2018.

”Roskilde Kommune har forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen fra kommunen med 35 % inden 2020 i forhold til udledningen i 2008. Vi har dog udfordringer med at få plads til store vindmøller, så vi går nye veje, hvor vi understøtter lokale initiativer som ViRos. Det handler både om at sikre, at de lokale bakker op om en vindmølle i deres lokalområde, men også om at vise at det rent faktisk godt kan lade sig gøre at etablere vindmøller i nærområdet”, siger borgmester Joy Mogensen og forsætter:

”Fremgangsmåden med lokalt initiativ og lokal forankring kan forhåbentlig være en skabelon for andre kommuner, der ønsker mere vedvarende energi, så resultatet på tværs af de kommunale grænser bliver endnu flere nye landmøller i Danmark”, slutter Joy Mogensen.

”I Roskilde har vi en stolt tradition for skabe løsninger og gå nye veje i samarbejder mellem kommune, lokale foreninger, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Det er ViRos et rigtigt godt eksempel på, og derfor er det et spændende initiativ, som vi vil tage med i vores arbejde med at lave en ny klima- og energiplan for Roskilde Kommune”, siger formanden for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

I hvor høj grad, Roskilde fremover vil være afhængig af forsyning fra havvindmølleparker, store landvindmølleparker eller andre vedvarende energianlæg andre steder i landet, kommer an på resultatet af arbejdet med lokale initiativer rundt omkring i kommunen.

”I stedet for, at vi kommunalt udpeger alle løsningerne, bør der være rum til også at kunne understøtte de lokalt forankrede initiativer, også selvom deres bidrag til at reducere kommunens CO2 udledning ikke er stort. Hvis vi kan skabe flere skabeloner for lokalt forankrede projekter, der kan kopieres i andre kommuner, er vi nået langt, og det er den bevægelse, jeg også gerne vil understøtte politisk”, siger Karim Friis Arfaoui.

Den nye rapport fra ViRos viser, at mindre møller – de såkaldte 100 m møller - kan placeres i landzoner eller fx tæt på motorvejen og anden infrastruktur. Konkret har rapporten undersøgt en placering af en eller flere 100 m møller ved motorvejen overfor Energitårnet.

”Alt det her skal vi nu til at kigge nærmere på i Klima- og Miljøudvalget, så byrådet engang i år kan tage stilling til vores ambitionsniveau fremover, og om det er enig i tilgangen til at arbejde med at reducere vores CO2 udledning baseret på lokal forankring og lokalt initiativ.”

”For så vidt angår ViRos rapporten, er der blevet etableret en borgergruppe, som mødes første gang om en måneds tid for at arbejde videre med at undersøge konkrete vindprojekter, og jeg er spændt på, hvad resultatet af det arbejde bliver. En ting er dog sikkert - måden at arbejde med vindprojekter på er et resultat i sig selv, som vi kan bygge videre på.”, siger Karim Friis Arfaoui.

Læs DTU-rapporten ”Vind i Roskilde - anbefalinger til en vind energi strategi for Roskilde Kommune”
 

Dato: 09. Maj 2018

Senest opdateret:

09. Maj 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.