You are here

Nævn afgør sag om kystbeskyttelse

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort klager i sagen om kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark. Klagenævnet blåstempler, at der kan bygges et kystbeskyttelsesprojektet, men fastsættelsen af grundejernes bidrag skal vurderes igen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu afgjort en række klager i sagen om kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Klagenævnet blåstempler Roskilde og Egedal Kommuners afgørelser om, at der kan bygges et kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg.

Nævnet anerkender dog ikke den del af afgørelserne, som handler om fastsættelse af grundejernes bidrag. Disse afgørelser skal til ny behandling i kommunerne, ligesom bilaget til vedtægterne for digelaget, som handler om betaling, også skal behandles igen.

Afgørelsen om fastsættelse af grundejernes bidrag handler om, at kommunen har brugt ”Danmarks Højdemodel”, som udgangspunkt for bidragspligten. Det er som udgangspunkt OK ifølge nævnet. Men hvis en grundejer med en underskrevet landmålererklæring dokumenterer, at sokkelkoten på hans specifikke ejendom er over den højde, kommunen har fastsat, kan kommunen ikke kræve bidrag med henvisning til højdemodellen.

Der er to ejendomme, hvor der foreligger landmålererklæring om, at sokkelkoten er højere end 2,40 og her bør partstildelingen reduceres fra 2 til 1 part.

Klagenævnet har også besluttet, at Østdiget primært bliver bygget for at beskytte de ejendomme, der ligger syd for Østdiget. Derfor bør ejendommene i Tangbjerg – nord for Værebro Å - ikke være med til at finansiere Østdiget.

Derfor skal bidragsfordelingen også rettes til på det punkt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker også, at det mangler at træffe afgørelse i en klagesag over kommunens VVM-tilladelse fra den 7. december 2016. Afgørelsen forventes den 1. juni.

Afgørelsens konsekvenser
Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse betyder, at der skal tages en ny afgørelse om bidragsfastsættelse – i bilag 3 til digelagets vedtægter. Afgørelsen skal mindst sendes i fornyet 4 ugers høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt. Under denne høring kan grundejere eventuelt få udarbejdet en landmålererklæring, hvis de mener højdemodellen ikke er retvisende for deres sokkelkote.

Den nye afgørelse om bidragsfastsættelse kan påklages til klagenævnet.

Et forslag til ny afgørelse om bidragsfordeling skal drøftes med digelaget, og afklares med Egedal Kommune. Et bud på tidsplan er, at det kan nås før den planlagte fysiske realisering af anlægget.

Klagenævnets bemærker, at der godt kan træffes afgørelser efter kystbeskyttelsesloven, selvom plangrundlaget ikke er endeligt vedtaget. Men den fysiske realisering af anlægget forudsætter, at både plangrundlaget og de nødvendige tilladelser er på plads.

Det betyder, at Kystdirektoratets behandling af en godkendelse af anlægget ikke behøver afvente vedtagelsen af den lokalplan, som Planklagenævnet ophævede, hvis bare selve byggeriet ikke går i gang.

Den ændrede lokalplan kan også nå at være på plads inden den planlagte anlægsstart og forsinker altså heller ikke projektet.

 

Dato: 04. Maj 2017

Senest opdateret:

04. Maj 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik