You are here

Ny metode giver to ud af tre ældre bedre livskvalitet

Af Michael Dahl Nielsen
En ny rapport fra KORA viser, at Roskildes særlige måde at arbejde med rehabilitering af ældre borgere i hjemmeplejen giver højere livskvalitet og færre ydelser fra kommunen. Nøglen er hjælp til selvhjælp.

Roskilde Kommune har udviklet en ny model for rehabilitering, der tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer til hurtigst muligt at blive selvhjulpne, opnå større fysisk frihed og dermed større livskvalitet.

KORA, Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning, påviser i rapporten, at Roskilde Kommune arbejder systematisk med at inddrage borgere og pårørende i ældreplejen – og at to ud af tre borgerne har forbedret deres livskvalitet på grund af indsatsen. Det betyder også færre ydelser fra kommunen.

Det er en stor succes, at to ud af tre ældre I Roskilde Kommune har fået øget deres livskvalitet, ved at yde hjælp til selvhjælp på borgerens egne præmisser. Når den ældre og pårørende selv er med til at lave deres plan og mål, så giver det selvstændige liv i eget hjem, og det giver livskvalitet, siger borgmester Joy Mogensen.

I Roskilde Kommune inddrages borgeren og de pårørende så meget som muligt i et rehabiliteringsforløb. Der bliver lagt en plan for den støtte og hjælp, som kommunen yder, så det giver mening i den enkelte borgerens hverdag.

Medarbejderne er glade for den nye arbejdsform, hvor fagligheden og samarbejdet med borgeren er i fokus, siger formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov. 

Fakta fra KORA-rapport

Når borgerne bliver selvhjulpne, så stiger deres livskvalitet. To ud af tre borgerne har forbedret deres livskvalitet på grund af indsatsen. Tallene er baseret på 133 borgere, som har modtaget hjælp til selvhjælp, og som har svaret på et spørgeskema både i starten og i slutningen af forløbet. 

Nyvisiterede borgere bliver hurtigere selvhjulpne end før implementeringen af rehabiliteringsindsatsen

-          77 procent af de nyvisiterede borgere fortsat praktisk hjælp 17 uger efter de var tildelt hjemmepleje i 2014 - før indsatsen

-          I 2015 til 33 procent af de nyvisiterede borgere, der fortsat får praktisk hjælp efter 17 uger – efter indsatsen

Analysen er foretaget i implementeringsperioden, hvor indsatsen er helt ny. Det er derfor endnu ikke muligt at beregne de økonomiske gevinster.

Læs mere om undersøgelsen

Kontakt

Borgmester Joy Mogensen kontaktes via pressechef Michael Dahl Nielsen, tlf. 51 52 36 51

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov, tlf. 61 18 56 38

Sundheds- og Omsorgschef, Mette Olander, tlf. 30 84 14 27

Dato: 26. September 2016

Senest opdateret:

26. September 2016

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik