You are here

Nyt vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord

Af Lejre Kommune
Vandrådet rådgiver kommunerne om opgaver med vandløb, der skal udføres, og inddrages bl.a. ved ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne.

Sekretariatskommunen Lejre Kommune har nu i samarbejde med kommunerne i oplandet oprettet vandrådet for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

Medlemmerne af vandrådet er:

 • Danmarks Naturfredningsforening, v/ Gudmund Nielsen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Rune Hylby
 • Dansk Amatørfiskerforening, v/ Jesper Simonsen
 • Dansk Ornitologisk Forening, v/ Pelle Andersen- Harild
 • Friluftsrådet, v/ Gunnar Brüsch
 • Tuse Å’s Ørredsammenslutning, v/ Lars Juul Hansen
 • Egedal Sportsfiskerforening, v/ Tore Svendsen
 • Odsherred Sportsfiskerforening, v/ Jan Aggerholm
 • Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening, v/ Kaj Larsen
 • Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, v/ Kim Jørgensen
 • Danske Vandløb, v/ Henrik Madsen
 • Landbrug og Fødevarer, v/ Per Thomasen
 • Gefion, v/ Niels Erik Pedersen
 • Nordsjællands Landboforening, v/ Andreas Höll
 • Landøkonomisk Selskab, v/ Johan Scheel
 • Havelse Ålaug, v/ Mogens Andersen
 • Holbæk Ålav, v/ Ole Olsen
 • Vandløbslaug for Værebro Å, v/ Søren Traberg Vestergaard
 • Gribskov Vandløbslaug, v/ Anette Slesvig
 • Vandløbslav for Roskilde Kommune, v/ Niels Bundgaard

Hvad er vandrådets opgave?

Ifølge bekendtgørelse om vandråd kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres. Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 27. April 2017

Senest opdateret:

27. April 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik