You are here

Roskilde Kommune tillader ikke køkkenkværne

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Køkkenkværne bliver annonceret mere og mere af butikker, der sælger hårde hvidevarer. Kværnene må kun monteres med kommunens tilladelse og langt de fleste kommuner – herunder Roskilde – tillader det ikke. Det skyldes en strategi om, at meget mere affald skal genanvendes de kommende år.

Strategien er beskrevet i Roskilde Kommunes Affalds- og ressourceplan for 2015-2024. Det overordnede mål er her, at opnå mere genanvendelse og mindre forbrænding.

I de private husstande skal det ske på 2 måder:

  • Ny indsamlingsordning for organisk affald ved alle husstande fra april 2017.
  • Yderligere sortering og indsamling af tørt, genanvendeligt affald som papir, pap, glas og metal ved alle husstande fra april 2017.

Brug af køkkenkværne modarbejder den strategi, da den findeler det organiske affald i køkkenvasken, hvorefter det ledes med spildevandet gennem kloaksystemet til renseanlægget

Derfor bliver der ikke mulighed for som i dag enten selv at kompostere affaldet, eller - via den kommende indsamlingsordning - at kompostere og udvinde biogas af affaldet i centrale anlæg.

Udover dette – centrale – argument, er kommunen også imod affaldskværne, fordi det organiske affald belaster kloakker, som mange steder ikke er dimensioneret til at transportere større mængder fast affald.

For den enkelte husstand er der stor risiko for tilstopning af kloakken på egen grund, fordi der ikke er fald nok på stikledningen til kloaksystemet.  Samtidig vil køkkenkværne betyde, at der bruges mere vand og strøm.

Dato: 22. Januar 2016

Senest opdateret:

26. Januar 2016

Kommentarer

miliø

jeg bruge køkken kværn og kommer ikke til at soter en skid .alt mit skral ryger ned i en pose.

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.