You are here

Sikker trafik ved Himmelev Skole

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Beboere, skolebestyrelse, forældrene og kommunen sætter fælles forsøg i gang, hvor Kertemindevej og Odensevej bliver ensrettede om morgenen.

Morgentrafikken omkring Himmelev Skole er til tider kaotisk, og børnene er naturligt nok utrygge ved situationen.

I sidste måned holdt beboerne omkring skolen, skolebestyrelsen, forældrene og repræsentanter fra Veje og Grønne Områder i Roskilde Kommune et møde, hvor de i fællesskab fandt en løsning, som nu bliver prøvet af.

Forsøget går ud på at ensrette Kertemindevej og Odensevej om morgenen. Målet er, at få flere børn til at cykle og gå og få de forældre, der afleverer i bil, til at bruge Ollerupvej, mens Kertemindevej skal være cykelvejen til skolen. Forsøget starter mandag morgen den 14. november.

Udvalgsformand Torben Jørgensen siger: ”Vi har haft en grundig dialog med skolebestyrelsen på Himmelev Skole og med beboerne omkring skolen omkring morgentrafikken, der til tider er kaotisk og meget utryg for skolebørnene. Med trafikforsøget og de samlede tiltag, der følger med, håber vi, at vi en gang for alle kan løse problemerne på Himmelev Skole, så skolevejen bliver mere tryg og sikker.”

Skoleleder på Himmelev Skole, Anne Aabrink: ”Vi er meget glade for at, vores ønsker er blevet hørt, så skolevejen kan blive mere tryg og sikker. Vi har engageret os meget i hvordan skolevejen opleves om morgenen og vi vil også stå og guide forældrene i næste uge når trafikforsøget starter. Vi har lavet Kiss N’ Ride på vores parkeringsplads, og vi har vedtaget en trafikpolitik i efteråret, så vi gør, hvad vi kan fra vores side til, at skolevejen bliver mere sikker.”

Fakta

Trafikforsøget

Der indføres et tidsbegrænset indkørselsforbud for biler på Kertemindevejs sydlige ende ved Odensevej, og på Odensevej ved Ollerupvej. Det vil gøre det mere trygt for cyklisterne og krydsende skolebørn til fods, at der kun kan komme biler fra én retning ad gangen. Forbuddet gælder kun omkring skolebørnenes mødetid fra kl. 7.30 til 8.15.

Beboere, forældre og elever vil blive spurgt til deres oplevelse af skolevejene, når forsøget har været i gang i minimum tre måneder.

Tiltag på Ollerupvej

Der er fjernet to chikaner på Ollerupvej, som mindskede flowet for biler og skabte farlige situationer ved chikanerne. I stedet er der nu kommet to busvenlige bump ved de to fodgængerfelter på vejen for at sikre, at hastigheden er lav.

Skolen har lavet Kiss’n Ride pladser på en del af deres parkeringsplads, for at flowet for biler bliver afviklet hurtigere og mere glidende. Samtidig har skolen beskåret nogle buske, så der er bedre udsyn.

Yderligere oplysninger
Planlægger Morten Heegaard Christensen, Veje og Grønne Områder
46 31 37 22, Mortenhc@roskilde.dk 

Dato: 10. November 2016

Senest opdateret:

05. Januar 2017