You are here

Skolebestyrelsesvalg: Hold øje med valgmøde på din skole!
Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Alle kommunens folkeskoler skal vælge nye bestyrelsesmedlemmer i foråret 2018

    Fotograf: Holger Petersen, Skole og Børn

    Det engagement, de fleste forældre har i deres barns skolegang, håber jeg også vil smitte af på valget til skolebestyrelserne, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

I de kommende måneder skal forældrene vælge repræsentanter til skolebestyrelserne på kommunens folkeskoler

Hvert andet år skal halvdelen af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne på valg. For folkeskolernes vedkommende er der derfor i år fire pladser på valg, samt suppleanter. Ved Nordgårdsskolen vælges dog kun 2 forældrerepræsentanter. Valget gælder for fire år, og de valgte forældre tiltræder 1. august 2018. På Tiendeklassecenteret (TCR) går eleverne i sagens natur kun et år, så her gælder valget også for et år.

Alle skolerne holder valgmøder, som forældrene får direkte besked om. 

På valgmødet orienterer skolen om valget og de kandidater, der stiller op. De vil fortælle om deres synspunkter og holdninger til skolebestyrelsesarbejdet, og forældrene kan stille spørgsmål til dem.

- Skolebestyrelserne er en vigtig del af det lokale demokrati. Det engagement, de fleste forældre har i deres barns skolegang, håber jeg også vil smitte af på valget til skolebestyrelserne. Jeg vil i hvert fald opfordre alle forældre til at gribe muligheden for at få indflydelse og stemme ved valget på deres skole, eller selv stille op til en plads i bestyrelsen, siger Jette Henning, der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Har du lyst til at stille op som kandidat til skolebestyrelsesvalget, kan du henvende dig til skolens kontor og fortælle, at du stiller op.

Skolebestyrelsen fastsætter bl.a. principper for skolens virksomhed, f.eks. om undervisningens organisering og om samarbejdet mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen godkender også skolens budget og beslutter dens ordensregler og værdiregelsæt.

Alle, der har forældremyndigheden over et barn, som er indskrevet på skolen, kan både stille op og stemme ved skolebestyrelsesvalget. Plejeforældre, stedforældre og forældre, der ikke har del i forældremyndigheden, kan også opnå valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter.

Udover forældrene er der også lokale repræsentanter for erhvervsliv, ungdomsuddannelser eller foreninger i bestyrelsen. Og der er repræsentanter for medarbejderne og for eleverne, sidstnævnte dog ikke på Fjordskolen og Nordgårdsskolen. Skoleledelsen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og er sekretær for skolebestyrelsen.

Mere om skolebestyrelserne

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen

Dato: 14. Februar 2018

Senest opdateret:

15. Februar 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik