You are here

Stormflodsramte skal betale mellem 100 og 300 kr./md.

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Langt de fleste ejendomme, der bliver sikret i Jyllinge Nordmark, kommer til at betale omkring 230 kr. om måneden på et 25 årigt kommunegaranteret lån. Nogle få ejendomme kan nøjes med ca. 115 kr./md., mens de ca. 60 ejendomme, der også får gavn et østdige får en betaling på omkring 275 kr./md.

Denne fordeling af bidragene til diger og sluse har nu været til behandling igen i kommunens Klima- og Miljøudvalg.

Oprindeligt indgik betalingen af Østdiget som en del af det samlede projekt, men statens Miljø- og Fødevareklagenævn afgjorde i maj måned, at kun de ejendomme, der får direkte gavn af diget ud mod åen, må bidrage af betalingen hertil.

Formand for digelaget i Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller, fortæller, at digelaget har taget nævnets beslutning til efterretning - selv om Kystdirektoratet anbefalede den mere simple bidragsfordeling.
”Klagenævnets afgørelse indebærer, at ca. 60 grundejere alene skal afholde grundejernes andel (50 %) af anlægget af Østdiget, mens Roskilde Kommune betaler de andre 50 %. Derfor har vi arbejdet med at justere placeringen af diget, så det flyttes op mod husene ved åen. På den måde kan anlægsudgifterne for Østdiget reduceres fra 5,4 til 1,2 mio. kr. - og grundejernes andel reduceres altså til 600.000 kr., som fordeles på de ca. 60 ejendomme og kan finansieres med et kommunegaranteret lån. Dermed bliver prisen for Østdiget på 45 kr./md. for de, der skal betale”.

Formand for kommunens Klima- og Miljøudvalg, Jonas Bejer Paludan, har stor ros til digelagets konstruktive arbejde med at finde gode løsninger.
”Stormflodssikringen i Jyllinge Nordmark er på ingen måde let. Der er lovgivning inde over om både åbeskyttelse, kystbeskyttelse og fredede områder. Samtidig er det jo heller ikke altid let at få 100% opbakning fra alle 468 grundejere, som er med i projektet. Så en stor ros til digelaget, der nu er nået så langt, at projektet er tættere på at gå i udbud om få måneder”.

Forslaget til ny bidragsfordeling kommer i 4 ugers høring hos de berørte grundejere. På baggrund af de modtagne høringssvar, træffer byrådene i Roskilde og Egedal en ny afgørelse om bidragsfordeling og fremme af kystbeskyttelsen.

Fakta
Den samlede anlægsudgift til stormflodssikring i Jyllinge Nordmark vurderes p.t. til 47 mio. kr.. Roskilde Kommune har besluttet at afholde 50 % af de 44 mio kr., som er betalingen for grundejere i Roskilde Kommune.

Forslaget af fordelingen af udgifter – efter fradrag af Roskilde Kommunes andel på 50 % - ser sådan ud:

  • 366 ejendomme med 2 parter, uden gavn af Østdiget: ca. 48.000 kr. (230 kr. / md)
  • 44 ejendomme med 1 part, uden gavn af Østdiget: ca. 24.000 kr. (115 kr. / md)
  • 58 ejendomme med 2 parter og gavn af Østdiget: ca. 58.000 kr. (275 kr. / md)

Grundejere i Tangbjerg betaler samme udgift, da Egedal Kommune netop har besluttet også at afholde 50% af de 3 mio. kr., som grundejere i Egedal skulle betale.

En ejendom er sat til at betale to parter, hvis den ligger så lavt, at selve huset ville blive oversvømmet uden diget.
Hvis det alene er adgangsvejen, som ville blive oversvømmet, betales 1 part.

Yderligere oplysninger
Formand for digelaget i Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller
2094 7016, plm@dkma.dk

Formand for kommunens Klima- og Miljøudvalg, Jonas Bejer Paludan,
5048 5066, jonasp@roskilde.dk

Afdelingschef i Miljø og Byggesag, Kim Dahlstrøm
4631 3401, 30 84 17 00, Kimd@roskilde.dk

Dato: 03. Oktober 2017

Senest opdateret:

03. Oktober 2017

Kommentarer

Part

Dwt forstår jeg ikke .
Mit hus ligger ved flugt vej og har ikke været oversvømmet men jeg står til at betale 2 parter.

Hej Christina

Skriv lige en mail til miljo@roskilde.dk så svarer de på det.
Mvh Lars Elmsted

Bondefanget

Jeg håber virkelig at staten og ministeren kommer på banen med det samme, det her er altså at snøre folk.

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik